Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-882 2016-09-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2016 M. IV KETVIRČIO NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ VIENAM MOKINIUI UGDYTI PER MĖNESĮ DYDŽIO NUSTATYMO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETO ŠVIETIMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS PRIEMONĖS PLĖSTI NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2016 M. IV KETVIRČIO NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ VIENAM MOKINIUI UGDYTI PER MĖNESĮ DYDŽIO NUSTATYMO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETO ŠVIETIMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS PRIEMONĖS PLĖSTI NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

2016 m. rugsėjo 28 d. Nr.  DV-882

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. V-1 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. V-274 redakcija) 8 ir 10, punktais, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos pasirašyta jungtinės veiklos (partnerystės) 2016 m. balandžio 28 d. sutartimi Nr. R8-162/2016-05-10 / Nr. SR-784 (2016-06-17 sutarties Nr. SR-1016 pakeitimas), Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. T-35 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2016 m. biudžeto patvirtinimo“ (2016-03-30 sprendimo Nr. T-64 redakcija, 2016-04-29 sprendimo Nr. T-110 redakcija, 2016-05-26 sprendimo Nr. T-147 redakcija, 2016-06-16 sprendimo Nr. T-181 redakcija, 2016-08-25 sprendimo Nr. T-221 redakcija), 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-33 (2016-05-26 sprendimo Nr. T-170 redakcija) patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo 17 punktu, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 3 d. sprendimu Nr. T-249 sudarytos Neformaliojo vaikų švietimo mokinio krepšelio lėšų paskirstymo komisijos 2016 m. rugsėjo 22 d. rekomendaciją:

                      1. N u s t a t a u 2016 m. IV ketvirčio neformaliojo vaikų švietimo lėšų vienam mokiniui ugdyti per mėnesį dydį – 18,80 Eur.

                      2. T v i r t i n u Alytaus miesto savivaldybės 2016 m. biudžeto Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos priemonės plėsti neformalųjį vaikų švietimą (02.01.04.08) IV ketvirčio Europos Sąjungos lėšų (1301) paskirstą:

2.1. laisviesiems mokytojams (pridedama);

2.2. kitiems neformaliojo vaikų švietimo teikėjams (pridedama).

                      Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 


PATVIRTINTA 

                                                                                                           Alytaus miesto savivaldybės

                                                                                                            administracijos direktoriaus

                                                                                                            2016 m. rugsėjo 28d.

                                                                                                            įsakymu Nr. DV-882

 

Alytaus miesto savivaldybės 2016 m. biudžeto Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos priemonės plėsti neformalųjį vaikų švietimą (02.01.04.08) IV ketvirčio Europos Sąjungos lėšų (1301) paskirsta laisviesiems mokytojams

 

Eil. Nr.

 

Neformaliojo vaikų švietimo teikėjo pavadinimas

 

Neformaliojo vaikų švietimo  programose dalyvaujančių mokinių skaičius

 

Europos Sąjungos lėšos neformaliajam vaikų švietimui (1301) 1 mėn.

Europos Sąjungos lėšos neformaliajam vaikų švietimui (1301)                    3 mėn.

1.

Loreta Spitrytė

45

846,00

2 538,00

2.

Vilija Markauskienė

14

263,20

 789,60

3.

Rūta Karkauskaitė-Ivanauskė

113

2 124,40

6 373,20

4.

Raminta Parchomenkienė

14

263,20

 789,60

5.

Tomas Vainikonis

71

1 334,80

4 004,40

6.

Inga Neseckienė

39

733,20

2 199,60

7.

Laurynas Kasperavičius

140

2 632,00

7 896,00

8.

 Alina Kunigiškienė

11

206,80

  620,40

9.

Ligitas Bernatavičius

22

413,60

1 240,80

10.

Lilija Bernatavičienė

42

789,60

2 368,80

11.

Deimantė Baranauskienė

31

582,80

1 748,40

12.

Asta Galbuogienė

41

770,80

2 312,40

13.

Jolita Kalėdienė

55

1 034,00

3 102,00

14.

Aušra Saulevičiūtė

80

1 504,00

4 512,00

15.

Loreta Zabalujeva 

40

752,00

2 256,00

16.

Albertas Sereika

20

376,00

1 128,00

17.

Jureta Šametienė

15

282,00

   846,00

18.

Tadas Žiūkas

 5

  94,00

  282,00

 

Iš viso:

798

15 002,40

45 007,20

 

 

___________________________________________

 

                               

 

 

 

 

 

 PATVIRTINTA

                                                                Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. rugsėjo 28 d.

įsakymu Nr. DV-882

 

 

Alytaus miesto savivaldybės 2016 m. biudžeto Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos priemonės plėsti neformalųjį vaikų švietimą (02.01.04.08) IV ketvirčio Europos Sąjungos lėšų (1301) paskirsta KITIEMS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAMS

 

Eil.

 Nr.

 

Neformaliojo vaikų švietimo teikėjo pavadinimas

 

Neformaliojo vaikų švietimo  programose dalyvaujančių mokinių skaičius

 

Europos Sąjungos lėšos neformaliajam vaikų švietimui (1301) 1 mėn.

 

Europos Sąjungos lėšos neformaliajam vaikų švietimui (1301)                    3 mėn.

 1.  

 Nacionalinė krepšinio akademija

19

357,20

1 071,60

 1.  

Asociacija Dzūkijos futbolo klubas

39

733,20

2 199,60

 1.  

 Šokių studija DOSADO

7

131,60

394,80

 1.  

Alytaus kolegija

205

3 854,00

11 562,00

 1.  

Alytaus apskrities moterų futbolo  klubas

44

827,20

2 481,60

 1.  

Alytaus aeroklubas

25

470,00

1 410,00

 1.  

Alytaus miesto liaudies meno studija „Dainava“

36

676,80

2 030,40

 1.  

VšĮ „American English School“ Alytaus filialas

64

1 203,20

3 609,60

 1.  

VšĮ „Galiu kitaip“

102

1 917,60

5 752,80

 1.  

Lietuvos šaulių sąjunga

249

4 681,20

14 043,60

 1.  

Alytaus neformaliojo švietimo centras „Tolerancija“

71

1 334,80

4 004,40

 1.  

Futbolo akademija „Dainava“

45

846,00

2 538,00

 1.  

Futbolo klubas „Spartukai“

153

2 876,40

8 629,20

 1.  

 VšĮ „Tolerancijos ir fizinės gerovės ugdymo centras“

14

263,20

789,60

 1.  

Alytaus rankdarbių klubas

28

526,40

1 579,20

 1.  

VšĮ „Žaliasis lankas“

26

488,80

1 466,40

 1.  

Alytaus šokių studija „Alemana“

61

1 146,80

3 440,40

 1.  

Lietuvos skautija

74

1 391,20

4 173,60

 1.  

LT „Imperator“

20

   376,00

1 128,00

 1.  

VšĮ meno terapijos ir socializacijos institutas „Vyta“

63

1 184,400

3 553,20

 

 Iš viso:

1 345

25 286,00

75 858,00

 

Bendras mokinių skaičius ir  lėšų suma laisviesiems mokytojams ir kitiems neformaliojo vaikų švietimo teikėjams

2 143

    40 288,40

 

 

120 865,20

 

 

 

 

__________________________

Į pradžią