Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-476 2016-05-20
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2016 M. I–II KETVIRČIO NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ VIENAM MOKINIUI UGDYTI PER MĖNESĮ DYDŽIO NUSTATYMO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETO ŠVIETIMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS PRIEMONĖS PLĖSTI NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ I–II KETVIRČIO MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ IR EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠŲ PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2016 M. I–II KETVIRČIO NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ VIENAM MOKINIUI UGDYTI PER MĖNESĮ DYDŽIO NUSTATYMO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETO ŠVIETIMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS PRIEMONĖS PLĖSTI NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ I–II KETVIRČIO MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ IR EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠŲ PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

2016 m. gegužės 20 d. Nr.  DV-476

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. V-1 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. V-274 redakcija) 1, 2 punktais, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos pasirašyta jungtinės veiklos (partnerystės) 2016 m. balandžio 28 d. sutartimi Nr. R8-162/2016-05-10 / Nr. SR-784 (10.60.), Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. T-35 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2016 m. biudžeto patvirtinimo“, 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-33 patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo 17 punktu, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 3 d. sprendimu Nr. T-249 sudarytos Neformaliojo vaikų švietimo mokinio krepšelio lėšų paskirstymo komisijos 2016 m. kovo 9 d. rekomendaciją:

                      1. N u s t a t a u 2016 m. I–II ketvirčio neformaliojo vaikų švietimo lėšų vienam mokiniui ugdyti per mėnesį dydį – 10,0 Eur.

                      2. T v i r t i n u Alytaus miesto savivaldybės 2016 m. biudžeto Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos priemonės plėsti neformalųjį vaikų švietimą (02.01.04.08) I–II ketvirčio mokinio krepšelio (141) ir Europos Sąjungos lėšų (1301) paskirstą:

2.1. laisviesiems mokytojams (pridedama);

2.2. kitiems neformaliojo vaikų švietimo teikėjams (pridedama).

                      Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA 

                                                                                                             Alytaus miesto savivaldybės

                                                                                                             administracijos direktoriaus

                                                                                                             2016 m. gegužės 20 d.

                                                                                                             įsakymu Nr. DV-476

 

2016 m. spalio 17 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-958 redakcija

 

 MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ (141) IR EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠŲ (1301) NEFORMALIAJAM VAIKŲ ŠVIETIMUI 

PASKIRSTA LAISVIESIEMS MOKYTOJAMS

 

 

 Eil.  Nr.

 

Neformaliojo vaikų švietimo teikėjo pavadinimas

Neformaliojo vaikų švietimo  programose dalyvaujančių mokinių skaičius

Mokinio krepšelio lėšos

 (141)

Europos Sąjungos lėšos (1301)

Savivaldybės biudžeto lėšos (15101)

Lėšų suma (Eur) penkiems mėnesiams

1.

Loreta Spitrytė

33

330,0

660,0

660,00

1 650,0

2.

Vilija Markauskienė

15

150,0

450,0

150,0

750,0

3.

Rūta Karkauskaitė

76

760,0

1520,0

1520,0

3 800,0

4.

Raminta Parchomenkienė

14

140,0

420,0

140,0

700,0

5.

Tomas Vainikonis

71

710,0

1420,0

1420,0

3 550,0

6.

Stasė Antanaitienė

15

150,0

300,00

300,00

750,0

7.

Laurynas Kasperavičius

109

2 070,0

2180,0

1200,00

5 450,0

8.

Ieva Ivanauskienė

10

100,0

200,0

200,00

500,0

9.

Ligitas Bernatavičius

15

150,0

300,0

300,00

750,0

10.

Lilija Bernatavičienė

37

370,0

740,0

740,00

1 850,0

11.

Deimantė Baranauskienė

33

330,0

990,0

330,0

1 650,0

12.

Asta Galbuogienė

80

800,0

1600,000

1600,00

4 000,0

13.

Jolita Kalėdienė

55

550,0

1100,0

1100,00

2 750,0

14.

Vygantas Leonavičius

11

110,0

330,0

110,0

550,0

15.

Aušra Saulevičiūtė

81

810,0

1620,0

1620,0

4 050,0

16.

Birutė Kazakevičienė

7

70,0

140,0

140,0

350,0

17.

Loreta Zabalujeva 

40

400,0

800,00

800,00

2 000,0

18.

Albertas Sereika

20

200,0

400,0

400,00

1 000,0

19.

Jureta Šametienė

9

90,0

180,0

180,0

450,0

20.

 Gintaras Botyrius

 

7

70,0

140,0

140,0

350,0

 

 Iš viso:

738

8 360,0

15490,0

13050,0

36 900,0

                                                                                      

 

____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA 

                                                                                                             Alytaus miesto savivaldybės

                                                                                                             administracijos direktoriaus

                                                                                                             2016 m. gegužės 20 d.

                                                                                                             įsakymu Nr. DV-476

 

MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ (141) IR EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠŲ (1301) NEFORMALIAJAM VAIKŲ ŠVIETIMUI PASKIRSTA KITIEMS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAMS

 

                                           

 

 

 

Eil. Nr.

 

Neformaliojo vaikų švietimo teikėjo pavadinimas

Neformaliojo vaikų švietimo  programose dalyvaujančių mokinių skaičius

Mokinio krepšelio lėšos

(141)

Europos Sąjungos lėšos neformaliajam vaikų švietimui (1301)

Lėšų suma (Eur) penkiems mėnesiams

1.

Dzūkijos futbolo klubas Dainava

84

2 520,0

1 680,0

4 200,0

2.

Asociacija Dzūkijos futbolo klubas

33

990,00

660,0

1 650,0

3.

Asociacija Lietuvos liberalus jaunimas

10

300,0

200,0

500,0

4.

Alytaus kolegija

192

5 760,0

3 840,0

9 600,0

5.

Alytaus apskrities moterų futbolo  klubas

43

1 290,0

860,0

2 150,0

6.

Alytaus aeroklubas

25

750,0

500,0

1 250,0

7.

Alytaus miesto liaudies meno studija „Dainava“

37

1 110,0

740,0

1 850,0

8.

VšĮ „American English School“ Alytaus filialas

79

2 370,0

1 580,0

3 950,0

9.

VšĮ „Galiu kitaip“

120

3 600,0

2 400,0

6 000,0

 

10.

 

Lietuvos šaulių sąjunga

 

249

7 470,0

4 980,0

12 450,0

11.

Alytaus neformaliojo švietimo centras „Tolerancija“

94

2 820,0

1 880,0

4 700,0

12.

Futbolo akademija „Dainava“

38

1 140,0

760,0

1 900,0

13.

Futbolo klubas „Spartukai“

163

4 890,0

3 260,0

8 150,0

14.

 VO  Alytaus miesto Futbolo klubas „Vytis“

34

1 020,0

680,0

1 700,0

15.

VO pramoginės muzikos studija „Vaivorykštė“

45

1 350,0

900,0

2 250,0

16.

Vaiko ir mamos dienos centras „Kutis“

8

240,0

160,0

400,0

17.

VšĮ „Linksmomanija“

19

570,0

380,0

950,0

18.

Alytaus rankdarbių klubas

34

1 020,0

680,0

1 700,0

19.

VšĮ „Žaliasis lankas“

26

780,0

520,0

1 300,0

20.

Alytaus šokių studija „Alemana“

63

1 890,0

1 260,0

3 150,0

21.

Lietuvos skautija

76

2 280,0

1 520,0

3 800,0

22.

LT „Imperator“

20

600,0

400,0

1 000,0

23.

VšĮ meno terapijos ir socializacijos institutas „Vyta“

96

2 880,0

1 920,0

4 800,0

 

 Iš viso:

1 588

47 640,0

31 760,0

79 400,0

 

                       

                       Nepaskirstytos  ES lėšos 107 700,0 Eur.

 Iš viso Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos priemonei plėsti neformalųjį vaikų švietimą (02.01. 04.08) skirta 224 000,0 Eur. Iš jų 56 000,0 Eur iš mokinio krepšelio lėšų (141) ir 168 000,0 Eur iš ES lėšų (1301).

 

 

___________________________

Į pradžią