Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-119 2016-04-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-05-29 SPRENDIMO NR. T-152 "DĖL KANDIDATŲ Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS PREMIJĄ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-05-29 SPRENDIMO NR. T-152 "DĖL KANDIDATŲ Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS PREMIJĄ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO" PAKEITIMO

 

2016 m. balandžio 29 d. Nr. T-119

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Alytaus miesto kultūros ir meno tarybos 2016-04-04 siūlymą, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-05-29 sprendimo Nr. T-152 „Dėl Kandidatų į Alytaus miesto savivaldybės kultūros premiją atrankos komisijos sudarymo“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Sudaryti Kandidatų į Alytaus miesto savivaldybės kultūros premiją atrankos komisiją:

Daina Čečkauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė,

Rita Frendzelienė, Alytaus kultūros bendruomenės atstovė,

Algirdas Gataveckas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto narys,

Agnė Grigaliūnienė, Alytaus kultūros bendruomenės atstovė,

Giedrius Griškevičius, Alytaus kultūros bendruomenės atstovas,

Nijolė Makštutienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto narė,

Jurgita Šukevičienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė.“

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią