Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-313 2016-04-11
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2016 M. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO, FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO, PROGRAMŲ LĖŠŲ VIENAM MOKINIUI UGDYTI PER MĖNESĮ DYDŽIO NUSTATYMO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETO ŠVIETIMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS PRIEMONĖS KOORDINUOTI FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIAS UGDYMO PROGRAMAS MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2016 M. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO, FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO, PROGRAMŲ LĖŠŲ VIENAM MOKINIUI UGDYTI PER MĖNESĮ DYDŽIO NUSTATYMO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETO ŠVIETIMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS PRIEMONĖS KOORDINUOTI FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIAS UGDYMO PROGRAMAS MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

2016 m. balandžio 11d.  Nr.  DV-313

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. T-35 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2016 m. biudžeto patvirtinimo“, 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-32 patvirtinto Neformaliojo vaikų švietimo, formalųjį švietimą papildančio ugdymo, finansavimo tvarkos aprašo 6 ir 7 punktais, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 3 d. sprendimu Nr. T-249 sudarytos Neformaliojo vaikų švietimo mokinio krepšelio lėšų paskirstymo komisijos 2016 m. kovo 15 d. rekomendaciją:

                      1. N u s t a t a u 2016 m. neformaliojo vaikų švietimo, formalųjį švietimą papildančio ugdymo, programų lėšų vienam mokiniui ugdyti per mėnesį dydį – 4,511 Eur.

                      2. T v i r t i n u Alytaus miesto savivaldybės 2016 m. biudžeto Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos priemonės koordinuoti formalųjį švietimą papildančias ugdymo programas (02.01.04.04) mokinio krepšelio lėšų (141) paskirstą (pridedama).

                      Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA 

                                                                                                            Alytaus miesto savivaldybės

                                                                                                            administracijos direktoriaus

                                                                                                            2016 m. balandžio 11 d.

                                                                                                            įsakymu Nr. DV-313

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO ŠVIETIMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS PRIEMONĖS KOORDINUOTI FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIAS UGDYMO PROGRAMAS  

(02.01.04.04.) MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ(141) PASKIRSTA

 

Eil. Nr.

Formalųjį švietimą papildančio ugdymo teikėjo pavadinimas

Formalųjį švietimą papildančiose ugdymo programose   dalyvaujančių mokinių skaičius

1 mėnesiui skiriama mokinio krepšelio lėšų suma (Eur)

2016 m. skiriama mokinio krepšelio lėšų suma per mėn. (Eur)

2016 m. skiriama mokinio krepšelio lėšų suma

12 mėn.

 

1.

VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centras

1 748

4,511

7 885,228

94 600,0

 

2.

Alytaus muzikos mokykla

503

4,511

2 269,033

27200,0

 

3.

Alytaus dailės mokykla

95

4,511

428,545

5 200,0

 

4.

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija

50

4,511

225,55

2 700,0

 

5.

Alytaus Dainavos pagrindinė mokykla

59

4,511

266,149

3 200,0

 

 

 Iš viso

2 455

4,511

11 074,505

132 900,0

                                                                  

______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią