Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-255 2016-03-23
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2016 M. I-II KETVIRČIO NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ VIENAM MOKINIUI UGDYTI PER MĖNESĮ DYDŽIO NUSTATYMO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETO ŠVIETIMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS PRIEMONĖS PLĖSTI NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ I-II KETVIRČIO LĖŠŲ PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2016 M. I–II KETVIRČIO NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ VIENAM MOKINIUI UGDYTI PER MĖNESĮ DYDŽIO NUSTATYMO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETO ŠVIETIMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS PRIEMONĖS PLĖSTI NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ I–II KETVIRČIO LĖŠŲ PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

2016 m. kovo 23 d.  Nr.  DV-255 

Alytus

 

 

                      Neteko galios 2016 05 20 Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DV-477 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-03-23 įsakymo Nr. DV-255 „Dėl 2016 m. I–II ketvirčio neformaliojo vaikų švietimo lėšų vienam mokiniui ugdyti per mėnesį dydžio nustatymo ir alytaus miesto savivaldybės 2016 m. biudžeto švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos priemonės plėsti neformalųjį vaikų švietimą I–II ketvirčio lėšų paskirstos tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.

______________

 

Į pradžią