Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-129 2016-02-15
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-12-15 ĮSAKYMO NR. DV-871 "DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTŲ RENGIMO" PRIEDO 3 EILUTĖS PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-12-15 ĮSAKYMO NR. DV-871 „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTŲ RENGIMO“ PRIEDO 3 EILUTĖS PAKEITIMO

 

2016 m. vasario 15 d.  Nr.  DV-129

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

                      p a k e i č i u Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-15 įsakymo Nr. DV-871 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo“ priedo –  Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų sąrašo 3 eilutę ir ją išdėstau taip:

 

Eil. Nr.

Projekto objektas (žemės sklypo adresas, kadastro numeris ar statinių ir įrenginių adresas, unikalus numeris)

Formuojamo/ pertvarkomo žemės sklypo plotas (0,0001 ha tikslumu)

Kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdas

Projekto tikslas

Pastabos

3.

Valstybinės žemės teritorija

apie 1,5

Rekreacinių miškų sklypai

Formuojamas žemės sklypas rekreaciniams miškams eksploatuoti

Projekto iniciatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius

                                                                                                                                                             

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

 

 

 

Į pradžią