Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-89 2016-02-09
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ GARDINO G. 24A IR GARDINO G. 26, ALYTUJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ  GARDINO G. 24A IR GARDINO G. 26, ALYTUJE,  FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

2016 m. vasario 9 d.  Nr.  DV-89

Alytus

 

 

 

                  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Žemės įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintomis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis ir atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2004-11-26 sprendimu Nr. T-223 patvirtinto Alytaus miesto bendrojo plano sprendinius,

                       n u r o d a u:

                      1. Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriui pradėti rengti žemės sklypo Gardino g. 24A ir Gardino g. 26, Alytuje, formavimo ir pertvarkymo projektą ir vykdyti kitus su projektavimo organizavimu susijusius veiksmus Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS), paslaugos bylos  Nr. ZSFP -13301;

                       2. duomenis projektui rengti:

                       2.1. projekto iniciatoriai ir asmenys, finansuojantys projekto rengimą – Juozas Pilvelis ir Šv. Elžbietos seserų kongregacija;

                        2.2. formuojamų / pertvarkomų žemės sklypų plotas ir kadastro numeris – 0,0912 ha, kadastro Nr. 1101/0026:76,  0,0722 ha, kadastro Nr.1101/0026:58;

                      2.3. kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir (ar) visuomeninės paskirties teritorijos;

                      2.4. projekto tikslas – įsiterpusios valstybinės žemės apie 0,0220 ha ploto (dalių) sujungimas su besiribojančiais žemės sklypais, kai laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo;

                      3. projekto rengimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo bei tvirtinimo procedūras vykdyti  per Žemės planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (ŽPDRIS).

 

                      Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

 

Į pradžią