Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-28 2016-01-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-42 "DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ ORGANIZAVIMO IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-42 "DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ ORGANIZAVIMO IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO" PAKEITIMO

 

2016 m.  sausio 28  d. Nr. T-28

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi  ir atsižvelgdama į Alytaus teritorinės darbo biržos 2016-01-11 raštą Nr. S-73-(2.1.) „Dėl atstovavimo viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijoje ir viešųjų darbų sąrašo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

                      Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T- 42 „Dėl viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo“ 1 punktu sudarytos Viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos komisijos sudėtį ir išdėstyti šį punktą taip:

                      „1. Sudaryti   Viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos komisiją:

                       pirmininkė – Sonata Dumbliauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja;

                      sekretorė – Evelina Misiukevičienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;

                      narės:

                      Danutė Bačinskienė, Alytaus apskrities valstybės darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė;

                      Ona Tutlienė, AB mašinų gamyklos „Astra“ vykdančioji direktorė;

                      Rasa Mazaliauskienė, Alytaus teritorinės darbo biržos Alytaus skyriaus Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo poskyrio vedėja;

                      Genutė Gailė Žemaitienė, Alytaus teritorinės darbo biržos Alytaus skyriaus Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo poskyrio vyriausioji specialistė.“

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

______________

 

 

 

 

 

 

Į pradžią