Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-12 2016-01-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-07-30 SPRENDIMO NR. T-219 "DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ S. DARIAUS IR S. GIRĖNO G. 2-12 2004-07-01 PANAUDOS SUTARTIES NR. NS-13 PRATĘSIMO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-07-30 SPRENDIMO NR. T-219 "DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ S. DARIAUS IR S. GIRĖNO G. 2-12 2004-07-01 PANAUDOS SUTARTIES NR. NS-13 PRATĘSIMO" PAKEITIMO

 

2016 m. sausio 28 d. Nr. T-12

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į viešosios įstaigos Alytaus verslo konsultacinio centro 2015-10-07 prašymą Nr. S-15-223, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-07-30 sprendimo Nr. T-219 „Dėl negyvenamųjų patalpų S. Dariaus ir S. Girėno g. 2-12 2004-07-01 panaudos sutarties Nr. NS-13 pratęsimo“ 1 punktą ir išdėstyti jį taip:

„1. Pratęsti iki 2017-01-31 Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir viešosios įstaigos Alytaus verslo konsultacinio centro 2004-07-01 negyvenamųjų patalpų S. Dariaus ir S. Girėno g. 2-12 panaudos sutartį Nr. NS-13“.

2. Įpareigoti:

2.1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją Auksę Juonienę pasirašyti susitarimą dėl panaudos sutarties pratęsimo;

2.2. uždarosios akcinės bendrovės Alytaus butų ūkio direktorę Stasę Mikelionienę pratęsti nurodytų patalpų eksploatavimo ir administravimo sutartis ir kontroliuoti, kaip laikomasi jų sąlygų.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

______________

 

 

 

 

Į pradžią