Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-9 2016-01-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO 2016-2018 METŲ PERSPEKTYVINĖS KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOS TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO 2016-2018 METŲ PERSPEKTYVINĖS KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOS TVIRTINIMO

 

2016 m. sausio 28  d. Nr. T-9

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 1 ir 2 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-156 patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro nuostatų 39.2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro 2016–2018 metų perspektyvinę kūrybinės veiklos programą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius            

______________

 


PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 

2016 m. ____________________ d.

sprendimu Nr.  ______

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO 2016–2018 METŲ PERSPEKTYVINĖ KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Įstaigos pristatymas

26-erius veiklos metus skaičiuojantis teatras, remdamasis įgyta patirtimi, siekia iš naujo suformuoti perspektyvinės veiklos kryptis – išsaugoti Lietuvos teatro tradicijas ir pasinaudoti inovatyvia pasauline teatro praktika.

Teatro vizija. Alytaus miesto teatras – atvira erdvė, atviras dialogas, atviras žmogus.

Teatro misija. Skleisti teatro meno kūrybą ir pristatyti ją visuomenei, sudaryti palankias sąlygas kūrėjams bei atlikėjams, eiti į atvirą dialogą su žiūrovu, skatinant pilietiškumą, toleranciją, gerus socialinius santykius.

Biudžetinė įstaiga Alytaus miesto teatras – vienintelis profesionalus Pietų Lietuvos teatras, kurio istorija prasidėjo nuo 1989 m. Alytuje įkurtos teatro studijos. 1996 m. studijai suteiktas juridinis teatro statusas, Alytaus miesto teatro pavadinimas ir pastatas miesto centre.  2003 m. Lietuvos teatro ir muzikos akademiją baigė Alytaus miesto teatrui surinktas kursas – trupę papildė 9 profesionalūs aktoriai. Ilgus metus teatras dirbo mažojoje salėje, talpinančioje 200 žiūrovų. 2011 m., teatrui švenčiant veiklos 20-metį, duris atvėrė nauja 500 vietų didžioji salė. Šiuo metu eksploatuojamos 7 303 m² patalpos, iš jų 5 730 m² yra šildomos. Teatras turi patvirtintą įstaigos struktūrą su 40 etatų.

Trupės veikla. Dabar teatro trupę sudaro 13 profesionalių aktorių, tačiau naujiems pastatymams periodiškai samdomi ne tik aktoriai, bet ir scenografai, dailininkai, režisieriai. Kasmet sukuriami 4–5 nauji spektakliai. Teatro repertuare − lietuvių ir užsienio autorių klasika tapusių kūrinių inscenizacijos, jaunų dramaturgų darbai, spektakliai pagal alytiškių režisierių parašytus scenarijus. Priklausomai nuo sezono, teatro repertuarą sudaro 15–20 spektaklių, skirtų vaikams, jaunimui, suaugusiems. Vienas teatro uždavinių – patrauklaus repertuaro įvairioms amžiaus grupėms bei socialiniams sluoksniams formavimas, nenusižengiant aukšto meninio lygio ir profesionalumo kriterijams. Alytaus miesto teatro repertuaro formavimo gairės:

1. Spektakliai vaikams – nuo pačių mažiausių iki 11−12 metų. Tai pati imliausia publika, kuriai būtina pasiūlyti kuo įvairesnių lietuviškos ir pasaulinės literatūros sceninių pastatymų, perteiktų  žaisminga ir originalia forma.

2. Spektakliai paaugliams ir jaunimui. Lietuvos teatrų repertuarai nepasižymi spektaklių šiai amžiaus grupei gausa. Alytaus miesto teatras nuolat kuria spektaklius jaunajai kartai. Tai nelengva auditorija, kurią sudominti nėra paprasta, todėl labai svarbu tinkamai parinkti ne tik dramaturginę medžiagą, bet ir meninės raiškos formas.

3. Nacionalinės dramaturgijos spektakliai. Teatre seniai plėtojama, bet nuolat kintanti bei atsinaujinimo reikalaujanti kryptis − tai nacionalinės klasikos bei šių dienų autorių sceniniai pastatymai. Teatrai stokoja naujų, šiuolaikines aktualijas atitinkančių nacionalinės dramaturgijos kūrinių. Norėdami paskatinti rašytojus kurti pjeses teatrams, festivalio „Tegyvuoja komedija!“ metu inicijuosime dramaturgų konkursą ir pjesių skaitymus.

4. Eksperimentinis teatras. Svarbus teatro meno vystymo elementas − eksperimentiniai spektakliai. Teatras turi potencialą vystyti šokio (judesio) ir lauko (gatvės) teatro kryptis – trupėje yra profesionalus aktorius-šokėjas, keli atlikėjai, dirbę su žinomais šiuolaikinio šokio kūrėjais. Tokie spektakliai galėtų reprezentuoti miestą ir teatrą užsienyje, kur draminiams spektakliams dažnai iškyla kalbos barjeras.

5. Mažų formų spektakliai – tai mobilieji scenos pastatymai su minimaliais techniniais reikalavimais, kuriuos galima rodyti visur − darželyje, mokykloje, lauke ir kitose vietose.

6. Socialinis-pilietinis teatras. Siekdamas tapti atviras, teatras ieško interaktyvių išraiškos formų, kalbančių apie visuomenės tarpusavio ryšius ir iš to kylančias problemas − žmonių nuostatas, gyvenimo būdą, politines aktualijas. 

7. Reprezentaciniai spektakliai. Teatro užduotis – kiekvienais metais pritraukti nors po vieną kviestinį režisierių – žinomą ar dar nepripažintą, tačiau neabejotinai talentingą Lietuvos ar užsienio kūrėją. Tokie sceniniai pastatymai turėtų tapti matomais Lietuvos teatrinio lauko meno  įvykiais.

  Teatras nuolat rengia gastroles Lietuvoje, dalyvauja teatro festivaliuose. Per metus vidutiniškai parodoma 70−80 spektaklių. Esame vienintelis profesionalus Pietų Lietuvos teatras, todėl daugiausia gastrolinių spektaklių planuojame parodyti būtent šiame regione. Gerokai sudėtingiau išvežti spektaklius į didžiuosius Lietuvos miestus – Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Panevėžį, Šiaulius, kuriuose teatro meno renginių pasiūla ir konkurencija yra didžiulė. Efektyvesniems gastrolių rezultatams pasiekti ieškome bilietų platintojų kituose miestuose, organizuojame rinkodaros akcijas, rengiame spektaklių sklaidos Lietuvoje ir užsienyje projektus. 

Edukacija, projektinė veikla. Siekdami ugdyti ir pritraukti kultūros vartotoją, rengiame tęstines edukacines programas, edukacinius projektus, mobiliuosius kamerinius spektaklius, skirtus rodyti švietimo ir kultūros įstaigose. Atnaujinta mokinių pamėgta teatro edukacinė programa „Teatronautas“, kurią sudaro 4 skirtingi teatriniai užsiėmimai įvairių amžiaus grupių mokiniams, vykdomi socialiniai-edukaciniai projektai (partneriai – socialines paslaugas teikiančios įstaigos). Teatras vis labiau atsigręžia į žiūrovą – seka ir aktyviai reaguoja į aktualijas, stengiasi atspindėti  realius kultūros vartotojų poreikius.  2015 m. veiklą pradėjo teatro klubas ŽALIA, jis kviečia visus, mylinčius teatrą, burtis į Žiūrovų akademiją atviriems ir lojaliems (ŽALIA). Įvykdžius reorganizaciją ir pritraukus naujus kūrybingus darbuotojus, ypač suaktyvina projektinė veikla – teikdami paraiškas nacionaliniams ir tarptautiniams fondams siekiame atrasti naujų veiklos nišų, skatinti kultūrinį bendradarbiavimą ir pritraukti papildomų lėšų meniniams sumanymams įgyvendinti.

Kiti teatro organizuojami renginiai.  Nuo 2012 m. Alytaus miesto teatras organizuoja teatrų festivalį „Tegyvuoja komedija!“, jis sulaukia didžiulio žiūrovų susidomėjimo (kasmet festivalyje apsilanko apie 5000 žiūrovų). Vienas svarbiausių ateities siekių – plėsti komedijos žanro ribas, formuoti patrauklią festivalio programą, pritraukiant aukšto meninio lygio Lietuvos bei užsienio kūrėjų scenos pastatymus.  2015 m. teatre atgaivintas džiazo (bliuzo) gerbėjų klubas, rengiami proginiai vakarai (Tarptautinės teatro dienos minėjimas, Naujametinis vakaras ir kt.),  organizuojami valstybinių švenčių minėjimo renginiai.

Parodos. Alytaus miesto teatre nuolat eksponuojamos dailės, fotografijos, grafikos, keramikos, skulptūros, jungtinės Lietuvos ir užsienio menininkų parodos. Alytuje trūkstant eksponavimui tinkamų patalpų, teatras nebe pirmi metai siūlo dvi parodų erdves – didžiąją galeriją (357 m²) ir mažąją galeriją (per 2 aukštus 384 m²).

Profesionalių scenos meno kolektyvų ir pavienių atlikėjų gastrolės. Alytaus miesto teatre nuolat vyksta įvairių žanrų profesionalių atlikėjų/kolektyvų pasirodymai. Teatras renginiams siūlo dvi teatro sales, 2 galerijas ir pagal poreikį kitas teatro erdves. Teatro mažoji salė labiau tinkama kameriniams, nekomerciniams renginiams, tačiau jos techninė būklė yra prasta, jai reikalinga rekonstrukcija. Teatro didžioji salė yra pakankamai nauja, atitinkanti visus šiuolaikinius techninius reikalavimus, suteikianti galimybes miesto gyventojams ir svečiams pamatyti daugiau kokybiškų įvairesnių renginių, reikalaujančių didesnės erdvės ir techninių galimybių. Atsiradus naujoms eksploatuojamoms erdvėms, teatras įgijo galimybę padidinti patalpų nuomos įkainius ir gauti už tai daugiau lėšų, kita vertus, visi šie renginiai sudaro rimtą konkurenciją Alytaus miesto teatro trupės spektakliams.

Svarbiausi įstaigos pasiekimai. Teatras pastaraisiais metais aktyviai vysto edukacinę kryptį, apimančią tęstinę edukacinę programą „Teatronautas“ (praktiniai-edukaciniai užsiėmimai mokiniams) ir edukacinius projektus („Mažoji scena“, festivalis jaunimui „Nebijok to, kas rimta“, diskusijų spektaklis „PX | prieš kryžkelę“ ir kt.). Reaguodami į esamą poreikį, ateityje numatome parengti edukacinę programą suaugusiems. Stiprėja ir auga ketverius metus organizuojamas teatrų festivalis „Tegyvuoja komedija!” –  suformuoti programos parengimo principai, plečiasi festivalio geografija, didėja nuolatinių festivalio rėmėjų ratas ir žiūrovų dėmesys. 2014 m. festivalyje Alytaus miesto teatro spektaklis „Be adreso. Be pavadinimo” pagal Jurgio Kunčino kūrybą (režisierė Inesa Pilvelytė) komisijos sprendimu apdovanotas Festivalio atradimo prizu. 2015 m. šio spektaklio kūrybinė grupė (režisierė ir inscenizacijos autorė Inesa Pilvelytė, scenos judesio konsultantas Petras Lisauskas, dailininkė Alfreda Urmanavičienė, videoprojekcijos autorius Vytautas V. Stanionis, kompozitorius Darius Mileris Nojus)  tapo Alytaus kultūros premijos laureatais. Trupę papildę jaunieji kūrėjai 2015 m. spalio 24 d. pristatė monospektaklio „Džonatanas Livingstonas ŽuvėdPRA“ pagal Justo Tertelio pjesę „Pra“ premjerą (režisierė Andra Virbičianskienė, vaidina Vaidas Praspaliauskas). Šį jaunos kūrybinės komandos debiutinį darbą teiksime kaip pretendentus 2016 m. „Auksinių scenos kryžių“ apdovanojimams.

Alytaus miesto teatras, siekdamas plėtoti kultūros veiklą mieste ir šalyje bei užtikrinti tam tinkamas sąlygas, numato tris tikslus:

1. Profesionaliojo scenos meno kūrimas ir sklaida regione ir visoje Lietuvoje, siekiant kūrybinės veiklos įvairiapusiškumo, kultūros ir meno atvirumo.

2. Teatro kūrybinių ir administracijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, atestavimas.

3. Teatro pastato, patalpų ir techninės įrangos būklės gerinimas bei efektyvus panaudojimas kultūrinėms reikmėms.

 

II SKYRIUS

 SSGG ANALIZĖ

 

Stipriosios savybės

Silpnosios savybės

Teatro darbuotojų patirtis ir kompetencija.

Teatre dirba profesionalių aktorių trupė.

2015 m. į teatro trupę priimti 5 jauni talentingi aktoriai, tarp jų režisierius, choreografas, daugelio teatrinių apdovanojimų laureatas Petras Lisauskas.

Teatras įsikūręs strategiškai palankioje vietoje – miesto centre.

Teatre veikia dvi salės – mažoji ir didžioji.

Statomi nacionalinės dramaturgijos veikalai.

Organizuojamas profesionalių teatrų festivalis „Tegyvuoja komedija!“

Vykdoma socialinė-edukacinė veikla.

Vis aktyviau vykdoma projektinė veikla.

Teatras yra tarptautinės teatrų vaikams ir jaunimui asociacijos ASSITEJ narys.

Teatras turi savo meno tarybą.

Sustiprinta teatro rinkodaros grandis.

Kuriamas teatro stiprinimo fondas (TSF)

Vis dar išliekanti takoskyra tarp teatrinio produkto kūrėjų ir vadybos.

Ryški gyventojų mažėjimo tendencija ne tik Alytaus mieste, bet ir visame Pietų regione. Aukštas miesto nedarbo lygis, maža visuomenės perkamoji galia.

Nekonkurencingas kultūros srities darbuotojų darbo užmokestis, neskatinantis kūrybingų jaunų žmonių atėjimo į kultūros sektorių

Darbuotojų motyvacinės sistemos nebuvimas

Nedidelis kokybiškų atvežtinių spektaklių skaičius

Nelanksti kainodara

Prasta dalies patalpų ir techninės įrangos būklė.

Neefektyvi ir neekonomiška teatro šildymo sistema.

Didelės komunalinių mokesčių išlaidos.

Silpnas pristatymas Lietuvos teatriniame lauke.

Galimybės

Grėsmės

Stiprinti teatro konkurencingumą,  formuojant aktualų aukšto meninio lygio repertuarą ir organizuojant  konceptualią rinkodarą.

Periodiškai kviesti kūrybinius darbuotojus.

Tapti kultūrinio turizmo dalimi.

Auginti kultūros vartotoją.

Formuojant repertuarą ir kitą teatro veiklą daugiau dėmesio skirti vyresnio amžiaus žiūrovų poreikiams (visuomenės senėjimo problema).

Plėsti teatro tarybos funkcijas.

Pritraukti lėšas iš Lietuvos ir tarptautinių fondų.

Vykdyti tarptautinius kūrybinius mainus, mokymus ir bendrus projektus su užsienio teatrų trupėmis.

Stiprinti teatro viešinimą – sukurti šiuolaikišką dizaino strategiją, ieškoti tikslinės auditorijos informavimo kanalų, ypatingą dėmesį skirti teatrinio lauko – profesionalių kritikų – publikacijoms.

Dalyvauti Europos Sąjungos, regioninėse ir dvišalėse bendradarbiavimo programose.

Krentantis spektaklių lankomumo rodiklis dėl gyventojų mažėjimo ir menkos žiūrovų perkamosios galios.

Neigiami demografiniai rodikliai (emigracija, mažėjantis gimstamumas, visuomenės senėjimas ir kt.)

Dėl nepakankamo finansavimo sudėtinga pasikviesti veiklai žymesnius teatro profesionalus.

Teatras, siekdamas užsiauginti naują žiūrovų kartą, didelę dalį veiklos nukreipia į vaikus ir jaunimą, tačiau dėl gyventojų senėjimo tampa sudėtinga pritaikyti repertuarą vyresnio amžiaus žiūrovams.

Konkurencija tarp Alytaus miesto kultūros įstaigų, plati nemokamų renginių pasiūla.

Didėjančios infrastruktūros išlaikymo išlaidos verčia ieškoti komerciškai naudingų, o ne inovatyvių eksperimentinių scenos meno projektų pristatymo visuomenei sprendimų. 

 

 

III SKYRIUS

 2016−2018 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS IŠTEKLIAIS, INVESTICINIAI PROJEKTAI

 

Pagrindinės Alytaus miesto teatro problemos

 

1. Teatro šildymo sistema yra neefektyvi ir neekonomiška.

2. Didelės komunalinių mokesčių išlaidos.

3. Prasta mažosios salės ir pagalbinių patalpų, stogo, vandentiekio ir nuotekų vamzdynų, elektros instaliacijos būklė.

4. Pasenusi techninė įranga (garso, apšvietimo aparatūra).

5. Ryški gyventojų mažėjimo tendencija ne tik Alytaus mieste, bet ir visame Pietų regione. Aukštas miesto nedarbo lygis, maža visuomenės perkamoji galia.

6. Nelanksti kainodara.

7. Nekonkurencingas kultūros srities darbuotojų darbo užmokestis, darbuotojų motyvacinės sistemos nebuvimas.

                      Įstaigos numatomos spręsti problemos.  Teatro eksploatuojamos patalpos sudaro 7 303 m², iš jų 5 730 m² yra šildomos. Pastato energetiniai-techniniai rodikliai žemi, šilumos nuostoliai didžiuliai. Siekdami išspręsti teatro pastato neefektyvaus šildymo bei didelių komunalinių mokesčių problemas, numatome atlikti pastato energetinį auditą, kartu su AMS investicijų skyriumi parengti renovacijos techninį projektą ir ieškoti galimybių įgyvendinti renovaciją. Be to, ieškome alternatyvių šildymo būdų – iki 2017 m. planuojame parengti teatro patalpų šildymo infraraudonaisiais spinduliais galimybių studiją. Neturint pakankamai lėšų, teatro patalpų atnaujinimas vykdomas palaipsniui – 2015 m. pradėtas dalies mažosios salės pagalbinių patalpų, nuotekų ir vandentiekio atskirų mazgų remontas. Sėkmingam teatro funkcionavimui labai svarbi kamerinės erdvės – mažosios salės – būklė. 26-erius metus eksploatuota mažoji salė yra susidėvėjusi ir nebeatitinka šiuolaikinių techninių reikalavimų. Lėšų jos rekonstrukcijai ieškoma nebe pirmi metai – teikti projektai Europos Sąjungos ir Japonijos fondams, tačiau finansavimas negautas. Viena iš teatro veiklos problemų yra nelanksti kainodara, kurią bent iš dalies galėtų išspręsti naujai rengiamame Teatrų ir koncertinių įstaigų įstatyme numatomas teatrų statuso keitimas iš biudžetinių įstaigų į viešąsias įstaigas. Šiuo metu kuriamas teatro stiprinimo fondas (TSF), kuris ateityje galėtų bent iš dalies kompensuoti darbuotojų motyvacinės sistemos trūkumus.

 

Tikslų pagrindimas

 

1. Profesionaliojo scenos meno kūrimas ir sklaida regione ir visoje Lietuvoje, siekiant kūrybinės veiklos įvairiapusiškumo, kultūros ir meno atvirumo. Teatras siekia tenkinti Alytaus miesto bendruomenės kultūrinius bei estetinius poreikius, organizuodamas įvairiapusišką, visiems visuomenės sluoksniams ir amžiaus grupėms prieinamą kultūrinę veiklą, apimančią Alytaus miesto teatro trupės ir gastroliuojančių teatrų pastatytų spektaklių rodymą, edukacinius ir socialius teatro projektus, gastroles Lietuvoje, dalyvavimą festivaliuose, kultūrinių mainų programas, įvairių sričių menininkų parodas.

Tikslo vertinimo kriterijai:

1. premjerų skaičius;

2. trupės spektaklių skaičius Alytuje ir kituose Lietuvos miestuose;

3. kitų trupių, kolektyvų renginių skaičius;

4. edukacinių užsiėmimų, parodų ir kitų teatro organizuojamų renginių  skaičius;

5. informacijos sklaidos priemonių gausa;

6. renginių lankomumo rodikliai  (žiūrovų skaičius).

 

2016−2018 m. kūrybinei veiklai reikalingos lėšos ir galimi finansavimo šaltiniai

 

Metai

Numatomas premjerų skaičius

Reikalingos lėšos, Eur

Numatomi finansavimo šaltiniai

2016 m.

5

52 000

Darbo užmokestis, specialiųjų programų lėšos, paramos lėšos, projektinis (fondų) finansavimas

2017 m.

4

40 000

2018 m.

4

49 500

 

1. Teatro kūrybinių ir administracijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, atestavimas

 

Siekiant užtikrinti įstaigos funkcijų vykdymą ir darbuotojų išlaikymą, numatoma skatinti efektyvų darbą, išlaikant esamus 40 etatų ir nuolat keliant darbuotojų kvalifikaciją.

 

Etatų ir darbuotojų skaičius 2013–2015 m.

 

 

2013 m.

2014 m.

2015 m.

Etatų skaičius

38

40

40

Darbuotojų skaičius

38

37

37 (+1 vaiko priežiūros atostogose)

 

Vienas svarbiausių sėkmingo įstaigos funkcionavimo veiksnių – profesionaliai dirbantis personalas, pasiryžęs įsisavinti naujas technologijas, pasiruošęs naujiems klientų aptarnavimo iššūkiams, gebantis priimti šiuolaikinius reikalavimus atitinkančius sprendimus. Sėkminga įstaigos investicija – tai ne tik investicija į naujas veiklos strategijas ir modernius įrengimus – pirmiausia tai investicija į žmogiškąjį kapitalą.

 

Tikslo vertinimo kriterijai:

1. Stabilus etatų skaičius.

2. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursų skaičius.

3. Darbuotojų motyvacija bei lojalumas įstaigai.

 

2. Teatro pastato, patalpų ir techninės įrangos būklės gerinimas bei efektyvus panaudojimas kultūros reikmėms

 

Teatro patalpos ir techninė įranga periodiškai nuomojamos profesionaliems teatro, šokio, muzikos kolektyvams ir pavieniams menininkams kūrybinės veiklos pristatymui (mažoji salė, didžiosios salės fojė, didžioji salė, pagalbinės patalpos renginių pasiruošimui).

 

 

 

 

Įstaigos materialinė bazė

 

Teatro erdvės

Garso, vaizdo, scenos meninio apšvietimo, apšvietimo, akustinė, vaizdo stebėjimo, mechanikos sistemos

(vnt.)

Ilgalaikis spektaklių materialusis turtas 2015-01-01 (autoriniai darbai, dekoracijos, kostiumai, rekvizitas-likutinė vertė, Eur)

Didžioji salė (vietų skaičius)

Mažoji salė (vietų skaičius)

Repeticijų salės

Kitos visuomeninio naudojimo patalpos

(galerijos)

506

200

3

2

11

54937

 

Mažoji galerija nuolat naudojama įvairių krypčių menininkų darbų parodoms eksponuoti. Mažoji salė ir jos prieigos nuomojamos konferencijoms, seminarams ir kt. renginiams rengti. Mažajai salei reikalinga rekonstrukcija, kuri išplėstų salės funkcionalumą, labiau atitiktų šiuolaikinius techninius reikalavimus ir klientų poreikius.

Kitos teatro turimos patalpos (choro, choreografijos salės) nuolat naudojamos teatro trupės repeticijoms, mėgėjų meno kolektyvų reikmėms. Teatro patalpose pagal panaudos sutartis veikia lėlių teatras „Aitvaras“, asociacija Alytaus miesto liaudies meno studija „Dainava“ ir asociacija 3A studija. Teatro patalpos nuomojamos: UAB „Šventė Jums“, UAB Alytaus radijui, UAB Alytaus regioninei televizijai.

2016–2018 m. numatoma tęsti iki šiol eksploatuotų patalpų ir erdvių panaudojimą teatro ir kitų profesionalaus meno krypčių veiklai plėtoti, taip pat ieškant naujų, neišnaudotų  erdvių bei efektyvesnių patalpų panaudojimo būdų.

 

Alytaus miesto teatro eksploatuojamos patalpos ir techninė įranga

 

Patalpų bendras plotas 7303  m ²

Iš jų: rūsys 2880,39 m²

I  aukšto administracinės-pagalbinės patalpos 1229,74 m²

II aukšto administracinės- pagalbinės patalpos 1616,33 m² 

 

Garso, vaizdo, šviesos,  IT įranga ir kita technika

Didžioji salė su scena

Mažoji salė su scena

Didžioji galerija

Mažoji galerija

(I ir II a.)

Nuomojamos patalpos

Iki 2015 m.

1.Stacionarios garso sistemos – 2 kompl.

2. Stacionarūs vaizdo projektoriai – 3 kompl.

3. Stacionariosios scenos apšvietimo sistemos – 2 kompl.

4. Mobilioji 8 KW garso sistema – 1 kompl.

5. Stacionarieji scenos keltuvai – 28 (26+2) kompl.

6. Krovininis automobilis – 1 vnt.

7. Multimedijos įranga (komplektas)  – 1 vnt.

8. Nešiojamoji vaizdo kamera  – 1 vnt.

9. Nešiojamieji kompiuteriai  – 5 vnt.

10. Planšetiniai kompiuteriai – 1 vnt.

11. Skeneriai – 3  vnt.

12. Spausdintuvai – 3  vnt.

13. Stacionarieji kompiuteriai – 12 kompl.

Iš viso 773,08  m²,  iš jų:

 

sandėlis –74,00 m²,

 

dekoracijų sandėlis –129,30 m²

229

356,68  m²

218,04

Radijas FM99 122,46 m²

 

Dzūkijos TV 187,14 m²

 

Lėlių teatras „Aitvaras“  67,81 m²

 

Garso įrašų studija

75,31 m²

 

„Šventė Jums“ 304,39 m²

 

„Dainava“

183,09 m²

 

2016–2018 m. ūkinei veiklai reikalingos lėšos ir galimi finansavimo šaltiniai

 

Numatoma veikla

Reikalingos lėšos, Eur

Finansavimo šaltiniai

Pastato renovacija

1820 000

Steigėjo lėšos, Aplinkos ministerija, ES struktūriniai fondai

Modernios apsaugos sistemos įsigijimas ir įrengimas

7 850

Steigėjo lėšos, specialiosios programos lėšos

Vėdinimo ir šildymo sistemos atnaujinimas

15 000

Aplinkos ministerija, projektinės lėšos

Mažosios salės, artistinių ir pagalbinių patalpų atnaujinimas

50 000

Steigėjo lėšos, ES ir kiti tarptautiniai fondai, Kultūros ministerija, specialiosios programos lėšos

Kompiuterizuota bilietų platinimo sistema

3000 (vietinė), 16 000 (tinklinė)

Steigėjo lėšos, specialiosios programos lėšos, rėmėjų lėšos

Pastato eksploatacija

2016 m. planas 60500

2017 m. planas 69000

2018 m. planas 67000

Steigėjo lėšos, specialiosios programos lėšos

 

IV SKYRIUS

 VEIKLOS TURINYS

 

1 tikslas. Profesionaliojo meno sklaida regione ir visoje Lietuvoje, siekiant kūrybinėsveiklos įvairiapusiškumo, kultūros ir meno atvirumo

 

Sėkmės kriterijus

Laukiami minimalūs rezultatai

Laukiami maksimalūs rezultatai

Teatro trupės premjerų skaičius

3 premjeros per metus

 5 premjeros per metus

Teatro trupės parodytų spektaklių skaičius

50 spektaklių per metus

75 spektakliai per metus

Profesionalių scenos meno kolektyvų ir pavienių menininkų gastrolės

50 renginių per metus

60 renginių per metus

Parodų teatre skaičius

10 parodų per metus

12 parodų per metus

Dalyvavimas teatrų festivaliuose

4 festivaliuose per metus

8 festivaliuose per metus

Teatrų festivalio „Tegyvuoja komedija!“ organizavimas

6 trupių komedijos ar artimų jai žanrų spektakliai

10 trupių trupių komedijos ar artimų jai žanrų spektakliai

Eduakcinių ir socialinių projektų/renginių skaičius

35 renginių per metus

50 renginių per metus

 

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Lėšos

Įvykdymo terminas

Pastabos

1.

Naujų spektaklių sukūrimas ir pristatymas

Meno vadovas,  pavaduotojas teatro plėtrai ir rinkodarai

 

Darbo užmokestis, specialiųjų programų lėšos, paramos lėšos, projektinis (fondų) finansavimas

2016–

2018 m.

Nuolatinis darbas

2.

Sezono repertuaro planavimas

Meno vadovas, Teatro meno taryba, pavaduotojas teatro plėtrai ir rinkodarai, trupės administratorius

Darbo užmokestis,

darbas visuomeniniais pagrindais

2016–

2018 m.

Nuolatinis darbas

3.

Kviestinių spektaklių ir kitų renginių teatro repertuare planavimas ir organizavimas

Pavaduotojas teatro plėtrai ir rinkodarai,

kultūros ir edukacijos projektų vadovas

Darbo užmokestis, specialiųjų programų lėšos, rėmėjų lėšos, projektinis (fondų) finansavimas

2016–

2018 m.

Nuolatinis darbas

4.

Teatro trupės gastrolių organizavimas

Trupės administratorius, kultūrinės veiklos vadybininkas

Darbo užmokestis, specialiųjų programų lėšos

2016–

2018 m.

Nuolatinis darbas

5.

Projektų rengimas ir įgyvendinimas

Kultūros ir edukacijos projektų vadovas, kultūros projektų vadybininkas

Darbo užmokestis, specialiųjų programų lėšos, rėmėjų lėšos, projektinis (fondų) finansavimas

2016–

2018 m.

Nuolatinis darbas

6.

Teatrų festivalio „Tegyvuoja komedija!“ organizavimas ir įgyvendinimas

Festivalio organizavimo darbo grupė

Darbo užmokestis, specialiųjų programų lėšos, rėmėjų lėšos, projektinis (fondų) finansavimas

2016–

2018 m.

Nuolatinis darbas

7.

Kontaktų su užsienio teatrais ir kūrėjų trupėmis paieška ir komunikavimas

Direktorius, meno vadovas, pavaduotojas teatro plėtrai ir rinkodarai

Darbo užmokestis, specialiųjų programų lėšos, rėmėjų lėšos, projektinis (fondų) finansavimas

2016–

2018 m.

Nuolatinis darbas

8.

Parodų organizavimas, kuravimas

Kultūros projektų vadybininkas

Darbo užmokestis, specialiųjų programų lėšos, projektinis (fondų) finansavimas

2016–

2018 m.

Nuolatinis darbas

 

Rizikos veiksnys

Veiksmų alternatyva

Darbuotojų kaita

Laikinas darbų persiskirstymas, tinkamų darbuotojų paieška. Samdomi atlikėjai (dubleriai) pagal autorines sutartis kūrybinių darbuotojų kaitos atveju

Nepakankamas finansavimas numatytai teatro veiklai vykdyti

Rėmėjų paieška, renginių/projektų išlaidų sąmatų koregavimas

Didelė konkurencija renginių rinkoje

Naujų kūrybinės raiškos formų paieška, inovatyvių viešinimo metodų paieška bei taikymas

 

2 tikslas. Teatro kūrybinių ir administracijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, atestavimas

 

Sėkmės kriterijus

Laukiami minimalūs rezultatai

Laukiami maksimalūs rezultatai

Seminarų skaičius teatro administracijos darbuotojams per metus

6 seminarai per metus

10 seminarų per metus

Seminarų skaičius teatro kūrybiniams darbuotojams per metus

5 seminarai per metus

10 seminarų per metus

Kūrybinių darbuotojų atestavimas (kas treji metai)

Įvykdyti atestavimą iki 2018-12-01

Įvykdyti atestavimą iki 2018-11-01

 

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Lėšos

Įvykdymo terminas

Pastabos

1.

Seminarų lektorių paieška ir kvietimas

Meno vadovas, pavaduotojas teatro plėtrai ir rinkodarai

Specialiųjų programų lėšos, Kultūros rėmimo  fondo ir kitos projektinės lėšos

2016–

2018 m.

Kasmet rengiami seminarai kūrybiniams ir administracijos darbuotojams

2.

Dalyvavimas kitų organizuojamuose seminaruose

Meno vadovas, pavaduotojas teatro plėtrai ir rinkodarai

Steigėjo lėšos, specialiųjų programų lėšos, fondų lėšos

2016–

2018 m.

Pagal poreikį

3.

Aktorių atestavimas

Meno vadovas, pavaduotojas teatro plėtrai ir rinkodarai,

kultūros ir edukacijos projektų vadovas

2018-12-01

 

 

Rizikos veiksnys

Veiksmų alternatyva

Nepakankamas finansavimas darbuotojų kvalifikacijos kėlimui

Alternatyvūs lėšų šaltiniai: Kultūros rėmimo fondas, kiti fondai

Atestacijos pagal numatytus terminus įvykdymas dėl didelės darbų apimties 

Atestavimo atlikimo termino pratęsimas

 

3 tikslas. Teatro pastato, patalpų ir techninės įrangos būklės gerinimas bei efektyvus panaudojimas kultūros reikmėms

 

Sėkmės kriterijus

Laukiami minimalūs rezultatai

Laukiami maksimalūs rezultatai

Pastato, patalpų ir techninės būklės gerinimas

Alytaus miesto teatro renovacijos techninio projekto parengimas

Pirminiai pastato renovacijos darbai

Modernios apsaugos sistemos sukūrimas ir įdiegimas

Pakeisti DVR įrenginį galingesniu, padidinti kanalų skaičių – įdiegti papildomas keturias kameras

Pakeisti pasenusią apsaugos sistemą į modernia apsaugos sistema

Šiuolaikinės kompiuterizuotos bilietų platinimo sistemos įrengimas

Bilietų sistemos branduolio įsigijimas.

Bilietų sistemos branduolio įsigijimas ir įdiegimas Alytaus miesto teatro kasoje

Patalpų  ir techninės įrangos atnaujinimas

Dalinis patalpų ir techninės įrangos atnaujinimas (artistinių ir pagalbinių patalpų atnaujinimas, kosmetinis mažosios salės remontas, skersinio pjovimo staklių bei garso kolonėlių įsigijimas)

Visiškas patalpų rekonstrukcijos įgyvendinimas, techninės įrangos atnaujinimas (mažosios salės rekonstrukcija, artistinių ir pagalbinių patalpų bei visos dekoracijų dirbtuvių techninės įrangos atnaujinimas; garso sistemos atnaujinimas)

Didžiosios ir mažosios salių techninės šilumos ir vėdinimo sistemų modernizavimas

Dalinis šildymo ir vėdinimo sistemų atnaujinimas

Visos šildymo ir vėdinimo sistemų atnaujinimas

Vandentiekio, kanalizacijos ir elektros instaliacijos sistemos atnaujinimas

Susidėvėjusių mazgų (atkarpų) remontas

Visos vandentiekio, kanalizacijos ir elektros instaliacijos sistemos atnaujinimas

Patalpų ir techninės įrangos nuomos rodikliai

Planuojamos pajamos:

2016 m. 25 500 Eur

2017 m. 27 500 Eur

2018 m. 29 000 Eur

Planuojamos pajamos:

2016 m. 26 700 Eur

2017 m. 28 500 Eur

2018 m. 31 000 Eur


 

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Lėšos

 

Įvykdymo terminas

Pastabos

1.

Pastato renovacijos techninių projektų parengimas

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Investicijų skyrius, direktorius

Steigėjo asignavimai,

specialiųjų programų lėšos

2016 m.

III ketv.

 

2.

Pastato renovacijos pradžia

Direktorius,

pavaduotojas bendriesiems reikalams

Steigėjo asignavimai,  ES struktūriniai fondai

2017 m.

IV ketv.

 

3.

Modernios apsaugos sistemos įsigijimas ir įdiegimas

Pavaduotojas bendriesiems reikalams,  vyr. buhalteris 

Steigėjo asignavimai,

specialiųjų programų lėšos, projektinės lėšos

2017 m.

I ketv.

 

4.

Kompiuterizuotos bilietų platinimo sistemos įsigijimas ir įrengimas

Vyr. buhalteris,   pavaduotojas bendriesiems reikalams

Steigėjo asignavimai,

specialiųjų programų lėšos, fondų lėšos

2017 m.

II ketv.

 

5.

Patalpų  ir techninės įrangos atnaujinimas

Vyr. buhalteris,  pavaduotojas bendriesiems reikalams

Steigėjo asignavimai,

specialiųjų programų lėšos, nacionalinių ir tarptautinių fondų lėšos

2017 m.

III ketv.

Darbai vykdomi nuo 2015 m.

6.

Didžiosios ir mažosios salių šilumos ir vėdinimo sistemų modernizavimas

Vyr. buhalteris,  pavaduotojas bendriesiems reikalams

Steigėjo asignavimai,

specialiųjų programų lėšos, nacionalinių ir tarptautinių fondų lėšos

2018 m.

III ketv.

 

7.

Vandentiekio, kanalizacijos ir elektros instaliacijos sistemos atnaujinimas

Vyr. buhalteris,  pavaduotojas bendriesiems reikalams

Steigėjo asignavimai,

specialiųjų programų lėšos, nacionalinių ir tarptautinių fondų lėšos

2017 m.

II ketv.

Darbai vykdomi nuo 2015 m.

8.

Patalpų ir techninės įrangos nuomos rodikliai

Vyr. buhalteris,   pavaduotojas bendriesiems reikalams

Specialiųjų programų lėšos

Nuolat vykdoma veikla

9.

Viešųjų pirkimų atlikimas

Teisininkas-viešųjų pirkimų specialistas

Gavus lėšas numatytiems darbams įvykdyti

Darbų atlikimo terminai priklausys ir nuo statybų rangovo užimtumo

 

V SKYRIUS

 ATSISKAITYMAS IR INFORMAVIMAS

 

Kas atsiskaitė ir informavo

Kam atsiskaitė/informavo ir atsiskaitymo turinys

 

Atsiskaitymo ir informavimo forma

Atsiskaitymo data

1

2

3

4

Direktorius

Steigėjui

Teatro vadovo ir įstaigos veiklos ataskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys, Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdis

Iki einamųjų metų gegužės 1 d.

Direktorius

Steigėjui

2016–2018 metų perspektyvinės kūrybinės veiklos programa

Iki 2016 m.

sausio 31 d. 

Direktorius ir vyr. buhalteris

Lietuvos kultūros rėmimo fondas

Finansuotų projektų ataskaitos

Pagal projektų įvykdymo datą

Vyr. buhalteris

Steigėjui

 

Mėnesio finansinės ataskaitos

2016–2018 m. kas mėnesį

Vyr. buhalteris

Valstybinė mokesčių inspekcija

Mėnesinė pajamų mokesčio ir PSD įmokų deklaracija forma FRO572 ir forma FR0608

2016–2018 m. kas mėnesį

Vyr. buhalteris

VSDFV Alytaus skyrius

Pranešimas apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį  forma SAM

2016–2018 m. kas mėnesį

Vyr. buhalteris

VSDFV Alytaus skyrius

Pranešimas apie asmenis, gaunančius pagal autorines sutartis iš sporto ar atlikėjo veiklos  forma 13-SD

2016-2018 m. kas mėnesį

Vyr. buhalteris

Steigėjui, VSAKIS prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamieji raštai  pagal VSAKIS reikalavimus

Iki einamųjų metų kovo 1 d.

Vyr. buhalteris

Steigėjui, VSAKIS prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 Biudžeto vykdymo ketvirčio ataskaita ir aiškinamieji raštai pagal VSAKIS reikalavimus

2016-2018 m. kas ketvirtį

Vyr. buhalteris

Statistikos departamentui prie LRV

Įvairios ataskaitos, kurių registras kasmet patvirtinamas kitas

2016-2018 m. nustatytais terminais

Vyr. buhalteris

Valstybinė mokesčių inspekcija

Metinė A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracija forma FRO573

Einamųjų metų vasaris

Vyr. buhalteris

Valstybinė mokesčių inspekcija

Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažyma forma FRO471

Einamųjų metų sausis

Viešųjų pirkimų organizatorius

Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema

Viešųjų pirkimų ataskaita

 

Einamųjų metų sausis

 

Trupės administratorius

Statistikos departamentui prie LRV

Teatro veiklos ataskaita K-09, metinė

Einamųjų metų vasario mėn.

 

 

Direktorė                                      _________________                                 Inesa Pilvelytė

                                                              (parašas)                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią