Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-4 2016-01-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-249 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO METODIKOS TVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-249 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO METODIKOS TVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2016 m.  sausio 28  d. Nr. T-4

Alytus

 

 

 

    Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

    Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimą Nr. T-249 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės strateginio planavimo metodikos tvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

______________

 

 

Į pradžią