Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-291 2015-10-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-178 „DĖL ALYTAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO 2013–2020 M. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO“ 1 PUNKTO PAKEITIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

  SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO
NR. T-178 „DĖL ALYTAUS MIESTO daugiabučių namų ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO 2013–2020 m. PROGRAMOS įgyvendinimo priežiūros komisijos sudarymO“ 1 PUNKTO PAKEITIMO

 

 2015 m. spalio 30 d. Nr.  T-291

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio
1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-06-16 sprendimo Nr. T-178 Dėl Alytaus miesto daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo 2013–2020 m. programos įgyvendinimo priežiūros komisijos sudarymo“ 1 punktą – išbraukti Jurgitą Jurevičiūtę-Balčiūnaitienę ir įrašyti Voitechą Stanevičių, UAB „Žaidas“ Alytaus padalinio direktorių.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią