Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-876 2015-10-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ SKYRIMO NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAMS, UGDANTIEMS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MOKINIUS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ SKYRIMO NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAMS, UGDANTIEMS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MOKINIUS

 

2015 m. spalio 29 d.  Nr.  DV-876 

Alytus

 

 

 

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimu Nr. T-233 pakeistu Alytaus miesto savivaldybės 2015 metų biudžetu, 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T-240 patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2015 metų tvarkos aprašo 17 ir 18 punktais, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 3 d. sprendimu Nr. T-249 sudarytos Neformaliojo vaikų švietimo mokinio krepšelio lėšų paskirstymo komisijos 2015 m. spalio 16 d. rekomendaciją:

1. N u s t a t a u  2015 metų IV ketvirčio neformaliojo vaikų švietimo lėšų, skiriamų pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T-240 patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2015 m. tvarkos aprašą, vienam mokiniui ugdyti per mėnesį dydį – 15,60 Eur.  

2. T v i r t i n u  Alytaus miesto savivaldybės 2015 m. biudžeto Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos priemonės – plėsti neformalųjį vaikų švietimą (02.01.04.08) mokinio krepšelio lėšų (141) paskirstą (pridedama).

3. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 21 d. įsakymą Nr. DV-859 „Dėl mokinio krepšelio lėšų skyrimo neformaliojo vaikų švietimo teikėjams, ugdantiems Alytaus miesto savivaldybės mokyklų mokinius“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            PATVIRTINTA

                                                                                                            Alytaus miesto savivaldybės

                                                                                                            administracijos direktoriaus

                                                                                                            2015 m. spalio 29 d.

                                                                                                            Nr. DV-876

                                                                                     

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 M. BIUDŽETO ŠVIETIMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS PRIEMONĖS – PLĖSTI NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ (02.01.04.08) MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ (141) PASKIRSTA

 

 

Eil. Nr.

Neformaliojo vaikų švietimo teikėjo pavadinimas

Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujančių mokinių skaičius

1 mėnesiui skiriama mokinio krepšelio lėšų suma (Eur)

2015 m. IV ketvirčiui skiriama mokinio krepšelio lėšų suma (Eur)

1.

Alytaus kolegija

192

2995,2

8985,6

2.

Alytaus šokių studija „Alemana“

63

982,8

2948,4

3.

Alytaus aeroklubas

12

187,2

561,6

4.

Alytaus miesto liaudies meno studija „Dainava“

37

577,2

1731,6

5.

Ieva Ivanauskienė (laisvoji mokytoja)

13

202,8

608,4

6.

Asociacija „Mohikanas“

39

608,4

1825,2

7.

VšĮ „American English School“ Alytaus filialas

71

1107,6

3322,8

8.

Ligitas Bernatavičius (laisvasis mokytojas)

15

234,0

702,0

9.

Lilija Bernatavičienė (laisvoji mokytoja)

37

577,2

1731,6

10.

Asta Galbuogienė (laisvoji mokytoja)

49

764,4

2293,2

11.

VšĮ „Galiu kitaip“

74

1154,4

3463,2

12.

VšĮ meno terapijos ir socializacijos institutas „Vyta“

97

1513,2

4539,6

13.

Maltos ordino pagalbos tarnybos Lietuvoje Alytaus skyrius

11

171,6

514,8

14.

Jolita Kalėdienė (laisvoji mokytoja)

43

670,8

2012,4

15.

Dalia Kazlauskienė (laisvoji mokytoja)

12

187,2

561,6

16.

Genovaitė Liaukienė (laisvoji mokytoja)

9

140,4

421,2

17.

Vygantas Leonavičius (laisvasis mokytojas)

10

156,0

468,0

18.

Lietuvos šaulių sąjungos karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-oji rinktinė

228

3556,8

10670,4

19.

Alytaus tautinių mažumų kultūros centro padalinys Rusų kultūros ir menų centras 

71

1107,6

3322,8

20.

Futbolo akademija „Dainava“

33

514,8

1544,4

21.

Futbolo klubas „Spartukai“

109

1700,4

5101,2

22.

VO pramoginės muzikos studija „Vaivorykštė“

36

561,6

1684,8

23.

Vandensvydžio sporto ir rekreacijos klubas „Dzūkijos vandenis“

47

733,2

2199,6

24.

Vaiko ir mamos dienos centras „Kutis“

11

171,6

514,8

25.

Aušra Saulevičiūtė (laisvoji mokytoja)

70

1092,0

3276,0

26.

Vokiškai kalbančiųjų draugija

8

124,8

374,4

27.

Loreta Zabalujeva (laisvoji mokytoja)

28

436,8

1310,4

28.

VšĮ „Linksmomanija“

24

374,4

1123,2

29.

Viktoras Zujevas (laisvasis mokytojas)

21

327,6

982,8

30.

VšĮ „Titano futbolo klubas“

14

218,4

655,2

31.

Edmantas Svirinavičius (laisvasis mokytojas)

14

218,4

655,2

32.

Albertas Sereika (laisvasis mokytojas)

18

280,8

842,4

33.

Jureta Šametienė (laisvoji mokytoja)

6

93,6

280,8

34.

Alytaus rankdarbių klubas

25

390,0

1170,0

35.

VšĮ „Žaliasis lankas“

10

156,0

468,0

36.

Lietuvos skautija („Skautai: pramoga su tikslu“ (Alytaus miesto savivaldybė)

72

1123,2

3369,6

 

Iš viso

1629

25412,4

76237,2

2015 m. lapkričio 6 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-907 redakcija

2015 m. lapkričio 12 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-914 redakcija

_________________________

Į pradžią