Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-859 2015-10-21
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ SKYRIMO NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAMS, UGDANTIEMS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MOKINIUS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ SKYRIMO NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAMS, UGDANTIEMS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MOKINIUS

 

2015 m. spalio 21 d.  Nr.  DV-859

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimu Nr. T-233 pakeistu 2015 metų biudžetu, 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T-240 patvirtinu Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2015 metų tvarkos aprašo 17 ir 18 punktais, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 3 d. sprendimu Nr. T-249 sudarytos Neformaliojo vaikų švietimo mokinio krepšelio lėšų paskirstymo komisijos 2015 m. spalio 16 d. rekomendaciją,

s k i r i u Alytaus miesto savivaldybės 2015 metų biudžete priemonei – plėsti neformalųjį vaikų švietimą (02.01.04.08) – numatytas mokinio krepšelio lėšas (76248,0 Eur) šiems neformaliojo vaikų švietimo teikėjams:

1. Alytaus kolegijai – 8986,9 Eur (192 mokiniai);

2. Alytaus šokių studijai „Alemana“ – 2948,8 Eur (63 mokiniai);

3. Alytaus aeroklubui – 561,7 Eur (12 mokinių);

4. Alytaus miesto liaudies meno studijai „Dainava“ – 1731,8 Eur (37 mokiniai);

5. Alytaus teatro studijai „Skrajokliai“ – 608,5 Eur (13 mokinių);

6. asociacijai „Mohikanas“ – 1825,5 Eur (39 mokiniai);

7. VšĮ „American English School“ Alytaus filialui – 3323,3 Eur (71 mokinys);

8. Ligitui Bernatavičiui (laisvasis mokytojas) – 702,1 Eur (15 mokinių);

9. Lilijai Bernatavičienei (laisvoji mokytoja) – 1731,8 Eur  (37 mokiniai);

10. Astai Galbuogienei (laisvoji mokytoja) – 2293,5 Eur (49 mokiniai);

11. VšĮ „Galiu kitaip“ – 3463,7 Eur (74 mokiniai);

12. VšĮ meno terapijos ir socializacijos institutui „Vyta“ – 4541,0 Eur (97 mokiniai);

13. Maltos ordino pagalbos tarnybos Lietuvoje Alytaus skyriui – 514,9 Eur (11 mokinių);

14. Jolitai Kalėdienei (laisvoji mokytoja) – 2012,7 Eur (43 mokiniai);

15. Daliai Kazlauskienei (laisvoji mokytoja) – 561,7 Eur (12 mokinių);

16. Genovaitei Liaukienei (laisvoji mokytoja) – 421,3 Eur (9 mokiniai);

17. Vygantui Leonavičiui (laisvasis mokytojas) – 468,1 Eur (10 mokinių);

18. Lietuvos šaulių sąjungos karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-ajai rinktinei –    10671,9 Eur (228 mokiniai);

19. Alytaus tautinių mažumų kultūros centro padaliniui Rusų kultūros ir menų centrui – 3323,2 Eur (71 mokinys);

20. futbolo akademijai „Dainava“ – 1544,6 Eur (33 mokiniai);

21.  futbolo klubui „Spartukai“ – 5101,2 Eur (109 mokiniai);

22. VO pramoginės muzikos studijai „Vaivorykštė“ – 1685,0 Eur (36 mokiniai);

23. vandensvydžio sporto ir rekreacijos klubui „Dzūkijos vandenis“ –  2199,9 Eur (47 mokiniai);

24. vaiko ir mamos dienos centrui „Kutis“ – 514,9 Eur (11 mokinių);

25. Aušrai Saulevičiūtei (laisvoji mokytoja) – 3276,5 Eur (70 mokinių);

26.Vokiškai kalbančiųjų draugijai – 374,5 Eur (8 mokiniai);

27. Loretai Zabalujevai (laisvoji mokytoja) – 1310,6 Eur (28 mokiniai);

28. VšĮ „Linksmomanija“– 1123,4 Eur (24 mokiniai);

29. Viktorui Zujevui (laisvasis mokytojas) – 982,9 Eur (21 mokinys);

30. VšĮ „Titano futbolo klubas“ –  655,3 Eur (14 mokinių);

31. Edmantui Svirinavičiui (laisvasis mokytojas) – 655,3 Eur (14 mokinių);

32. Albertui Sereikai (laisvasis mokytojas) – 842,5 Eur (18 mokinių);

33. Juretai Šametienei (laisvoji mokytoja) – 280,8 Eur (6 mokiniai);

34. Svetlanai Žadeikienei (laisvoji mokytoja) – 1170,0 Eur (25 mokiniai);

35. VšĮ „Žaliasis lankas“ – 468,1 Eur  (10 mokinių);

36. Lietuvos skautijai – „Skautai: pramoga su tikslu“ (Alytaus miesto savivaldybė) – 3370,1 (72 mokiniai).

 Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka.                                                                                         

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią