Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-245 2015-08-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO TVIRTINIMO  

 

 2015 m. rugpjūčio 27 d.   Nr. T-245

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 16 straipsnio 4 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1179 patvirtinto Viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo 21 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Tvirtinti Viešame aukcione parduodamo Alytaus miesto savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-11-27 sprendimą Nr. T-318 „Dėl viešame aukcione parduodamo Alytaus miesto savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo tvirtinimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2015 m. rugpjūčio 27 d.

sprendimu Nr. T-245

 

2016 m. sausio 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-13 redakcija

 

2017 m. balandžio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-169 redakcija

 

2017 m. rugpjūčio 24 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-271 redakcija

 

2017 m. spalio 26 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-339 redakcija

 

 

 

VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Adresas

Pavadinimas

Balansinė likutinė vertė, Eur

1.

Neteko galios.

2018 m. rugpjūčio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-234 redakcija

2.

Neteko galios.

2018 m. rugpjūčio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-234 redakcija

3.

Ulonų g. 33A, Alytus

Pastatas-profilaktoriumas Ulonų g. 33A, Alytuje, unikalus Nr. 1198-8009-2011,

pažymėjimas plane 1D2p, plotas 1 178,38 m²,

kiti statiniai (inžineriniai): kiemo aikštelė, tvora, unikalus Nr. 1198-8009-2022, ir šiam objektui priskirtas 0,4828 ha žemės sklypas

85 958,74

4.

Pulko g. 22, Alytus

Pastatas – ūkinis pastatas Pulko g. 22, Alytuje,

unikalus Nr. 4400-4156-1186,

pažymėjimas plane 1/1p, plotas 38,00 m²

808,91

5.

Kepyklos g. 25-89, Alytus

Negyvenamoji patalpa – garažo boksas Nr. 89 Kepyklos g. 25-89, Alytuje,

unikalus Nr. 1197-5003-0021:0027,

pažymėjimas plane 2G1p, plotas 36,54 m²

1 702,33

6.

S. Dariaus ir S. Girėno g. 2-12, Alytus

Negyvenamoji patalpa – kontora

S. Dariaus ir S. Girėno g. 2-12, Alytuje,

unikalus Nr. 1196-0001-2019:0012,

pažymėjimas plane 1B3p, plotas 242,10 m²

105,45

7.

Neteko galios.

2018 m. rugpjūčio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-234 redakcija

8.

Nemuno g. 15-1, Alytus

Butas/patalpa – butas,

unikalus Nr. 1192-0001-0018:0004;

naudojimo paskirtis – gyvenamoji (butų).

Pastatas, kuriame yra butas, avarinės būklės.

Pastato unikalus Nr. 1192-0001-0018,

pastato pažymėjimas plane 1A1m.

Statybos pabaigos metai – 1920

Kambarių skaičius – 1

Aukštas – 1

Bendras plotas 26,38 kv. m

Gyvenamasis plotas 19,24 kv. m

3,28

9.

Nemuno g. 15-2, Alytus

Butas/patalpa – butas,

unikalus Nr. 1192-0001-0018:0001;

naudojimo paskirtis – gyvenamoji (butų).

Pastatas, kuriame yra butas, avarinės būklės.

Pastato unikalus Nr. 1192-0001-0018,

pastato pažymėjimas plane 1A1m.

Kambarių skaičius – 1

Aukštas – 1

Bendras plotas 24,13 kv. m

Gyvenamasis plotas 17,65 kv. m

2,14

10.

Nemuno g. 15-3, Alytus

Butas/patalpa – butas,

unikalus Nr. 1192-0001-0018:0002;

naudojimo paskirtis – gyvenamoji (butų).

Pastatas, kuriame yra butas, avarinės būklės.

Pastato unikalus Nr. 1192-0001-0018,

pastato pažymėjimas plane 1A1m.

Kambarių skaičius – 1

Aukštas – 1

Bendras plotas 24,61 kv. m

Gyvenamasis plotas 18,00 kv. m

2,14

11.

Nemuno g. 15-4, Alytus

Butas/patalpa – butas,

unikalus Nr. 1192-0001-0018:0003;

naudojimo paskirtis – gyvenamoji (butų).

Pastatas, kuriame yra butas, avarinės būklės.

Pastato unikalus Nr. 1192-0001-0018, pastato pažymėjimas plane 1A1m.

Kambarių skaičius – 2

Aukštas – 1

Bendras plotas 43,43 kv. m

Gyvenamasis plotas 34,05 kv. m

3,69

12.

Nemuno g. 17-1, Alytus

Butas / patalpa – butas,

unikalus Nr. 1190-0002-7012:0002;

naudojimo paskirtis – gyvenamoji (butų).

Pastatas, kuriame yra butas, avarinės būklės.

Pastato unikalus Nr. 1190-0002-7012,

pastato pažymėjimas plane 1A1m.

Statybos pabaigos metai – 1900

Kambarių skaičius – 2

Aukštas –1

Bendras plotas 35,84 kv. m

Naudingas plotas 35,84 kv. m

Gyvenamasis plotas 27,08 kv. m

11 295,18

13.

Nemuno g. 17-2, Alytus

Butas / patalpa – butas,

unikalus Nr. 1190-0002-7012:0003,

naudojimo paskirtis – gyvenamoji (butų).

Pastatas, kuriame yra butas, avarinės būklės.

Pastato unikalus Nr. 1190-0002-7012,

pastato pažymėjimas plane 1A1m.

Statybos pabaigos metai – 1900

Kambarių skaičius – 1

Aukštas – 1

Bendras plotas 19,19 kv. m

Naudingas plotas 19,19 kv. m

Gyvenamasis plotas 13,20 kv. m

4,58

14.

Nemuno g. 17-3, Alytus

Butas / patalpa – butas,

unikalus Nr. 1190-0002-7012:0004;

naudojimo paskirtis – gyvenamoji (butų).

Pastatas, kuriame yra butas, avarinės būklės.

Pastato unikalus Nr. 1190-0002-7012,

pastato pažymėjimas plane 1A1m.

Kambarių skaičius – 1

Aukštas – 1

Bendras plotas 21,71 kv. m

Gyvenamasis plotas 14,04 kv. m

7,02

15.

Nemuno g. 17-4, Alytus

Butas / patalpa – butas, unikalus Nr. 1190-0002-7012:0001;

naudojimo paskirtis – gyvenamoji (butų).

Pastatas, kuriame yra butas, avarinės būklės.

Pastato unikalus Nr. 1190-0002-7012,

pastato pažymėjimas plane 1A1m.

Kambarių skaičius – 2

Aukštas – 1

Bendras plotas 24,26 kv. m

Gyvenamasis plotas 12,09 kv. m

5,42

16.

Nemuno g. 17-5, Alytus

Butas / patalpa – butas,

unikalus Nr. 1190-0002-7012:0005;

naudojimo paskirtis – gyvenamoji (butų).

Pastatas, kuriame yra butas, avarinės būklės.

Pastato unikalus Nr. 1190-0002-7012,

pastato pažymėjimas plane 1A1m.

Kambarių skaičius – 1

Aukštas – 1

Bendras plotas 21,61 kv. m

Gyvenamasis plotas 21,61 kv. m

5,42

17.

Nemuno g. 17 A, Alytus

Pastatas  – ūkinis pastatas;

unikalus Nr. 1190-0002-7023;

naudojimo paskirtis – pagalbinio ūkio;

pastato pažymėjimas plane 2I1p;

statybos pabaigos metai – 1971;

sienos – plytos; aukštų skaičius – 1;

užstatytas plotas 112,00 kv. m

295,71

18.

Ulonų g. 51-6, Alytus

Butas / patalpa – butas,

unikalus Nr. 1194-0006-0018:0007,

naudojimo paskirtis – gyvenamoji (butų).

Pastato, kuriame yra butas, unikalus Nr. 1194-0006-0018, pastato pažymėjimas plane – 1A2m;

kambarių skaičius – 3;

aukštas – 1;

bendras plotas 62,30 kv. m;

gyvenamasis plotas 45,09 kv. m

3,65

2018 m. rugsėjo 4 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-234 redakcija

 

 

______________

 

 

Į pradžią