Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-237 2015-08-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 5-ŲJŲ KLASIŲ MOKINIŲ PIRMINIO ŠAUDYMO PAGRINDŲ IR ELGESIO SU GINKLAIS MOKYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės mero 2014-10-27 patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 5-ųjų klasių mokinių pirminio šaudymo pagrindų ir elgesio su ginklais mokymo organizavimo ir Alytaus Putinų gimnazijos jaunųjų šaulių klasių steigimo priemonių plano 2 eilute, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 5-ųjų klasių mokinių pirminio šaudymo pagrindų ir elgesio su ginklais mokymo organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

                                               PATVIRTINTA

                                                                                      Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                           2015 m. rugpjūčio 27 d.

                                                                                           sprendimu Nr. T-237

 

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 5-ŲJŲ KLASIŲ MOKINIŲ PIRMINIO ŠAUDYMO PAGRINDŲ IR ELGESIO SU GINKLAIS MOKYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

1. Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 5-ųjų klasių mokiniams jų tėvų pageidavimu VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro šaudykloje vykdomas nemokamas pirminio šaudymo pagrindų ir elgesio su ginklais mokymas (toliau – mokymas).

2. Mokymas organizuojamas pagal VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro direktoriaus pavaduotojo ugdymui parengtą, suderintą su mokyklų direktoriais ir VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro direktoriumi, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo patvirtintą grafiką.

3. Mokymas vykdomas pagal Mokinių pirminio šaudymo pagrindų ir elgesio su ginklais mokymo programą, patvirtintą VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro direktoriaus.

4. Mokinių saugumui užtikrinti mokymus vykdo trys – keturi pedagogai, turintys šaudymo sporto trenerio kategoriją.

5. Kiekvienai klasei skiriami keturi užsiėmimai po dvi akademines valandas, į kuriuos mokinius palydi mokyklų direktorių paskirti mokytojai.

6. Į papildomus užsiėmimus, kurie vykdomi pagal VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro direktoriaus patvirtintą grafiką, mokiniai gali atvykti savanoriškai ir savarankiškai.

 

_____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią