Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-226 2015-08-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ

KOMISIJOS SUDARYMO  

 

 2015 m. rugpjūčio 27 d.   Nr. T-226

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 5 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Peticijų įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-05-29 sprendimu Nr. T-150 patvirtinto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 172 punktu, Alytaus miesto savivaldybės
taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisiją miesto savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui:

Nerijus Cesiulis, miesto savivaldybės tarybos narys,

Linas Jakštonis, Alytaus miesto bendruomenės atstovas,

Nerijus Jauneika, miesto savivaldybės tarybos narys,

Andrius Jučas, miesto savivaldybės tarybos narys,

Mantas Radvilavičius, Alytaus miesto bendruomenės atstovas,

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė, miesto savivaldybės tarybos narė,

Giedrius Šimas, miesto savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriaus vedėjas.

2016 m. rugsėjo 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-250 redakcija  

 

2. Skirti:

2.1. Gintarę Rimkutę-Merčaitienę Peticijų komisijos pirmininke.

2.2. Giedrių Šimą Peticijų komisijos sekretoriumi.

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-10-31 sprendimo Nr. T-234 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos sudarymo“ 3 punktą.

3.2. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimą Nr. T-238 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-10-31 sprendimo Nr. T-234 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos sudarymo“ dalinio pakeitimo“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią