Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-216 2015-07-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO

 

 2015 m. liepos 30 d.   Nr. T-216

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Jaunimo politikos pagrindų įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2003-10-30 sprendimu Nr. T-237 patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų 9 ir 11 punktus, Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskirtasis stalas“ 2015-06-16 raštą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.      Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybą:

Saulius Janulevičius, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys, savivaldybės mero siūlymu,

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė, savivaldybės mero siūlymu,

Robertas Šarknickas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys, savivaldybės mero siūlymu,

Tautvydas Tamulevičius, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys, savivaldybės mero siūlymu,

Nerijus Cesiulis, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys,

Vaida Jurkonytė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė, savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu,

Dalia Kavolynienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja, savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu,

Česlova Mocevičienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu,

Rimantė Adomaitienė, Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ deleguota narė,

Andrius Borisas, Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ deleguotas narys,

Mindaugas Kvederys, Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ deleguotas narys,

Povilas Labukas, Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ deleguotas narys,

Tomas Nikulinas, Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ deleguotas narys,

Kernius Visockas, Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ deleguotas narys,

Beatričė Žiurinskaitė, Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ deleguota narė,

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimo Nr. T-40 „Dėl Alytaus miesto jaunimo reikalų tarybos“ 1 punktą.

      

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią