Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-205 2015-07-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL INVESTICIJŲ Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠILUMOS ŪKĮ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

 SPRENDIMAS

DĖL INVESTICIJŲ Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠILUMOS ŪKĮ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO

 

 2015 m. liepos 30 d.   Nr. T-205

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-12-27 sprendimu Nr. T-293 patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 169, 170 punktais, atsižvelgdama į savivaldybės mero 2015-07-08 teikimą Nr. VD-1101, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti Investicijų į Alytaus miesto savivaldybės šilumos ūkį priežiūros komisiją miesto savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui:

Marius Grišmanauskas, miesto savivaldybės tarybos narys,

Andrius Jučas, miesto savivaldybės tarybos narys,

Romualdas Paulauskas, savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas,

Arvydas Povilaitis, savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas,

                      Neringa Rinkevičiūtė, savivaldybės administracijos Investicinių projektų skyriaus vedėja,

Kęstutis Žuromskas, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.

2016 m. rugsėjo 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-251 redakcija

 

                      2. Skirti Investicijų į Alytaus miesto savivaldybės šilumos ūkį priežiūros komisijos pirmininku Marių Grišmanauską.

                      3. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-05-30 sprendimo Nr. T-161 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-08-30 sprendimo Nr. T-179 „Dėl Investicijų į Alytaus miesto savivaldybės šilumos ūkį priežiūros komisijos sudarymo“ 1 punkto dalinio pakeitimo“ 1 punktą.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią