Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-178 2015-06-16
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO 2013–2020 M. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL ALYTAUS MIESTO daugiabučių namų ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO 2013–2020 m. PROGRAMOS įgyvendinimo priežiūros komisijos sudarymo

 

 2015 m. birželio 16 d.   Nr. T-178 

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-12-27 sprendimu Nr. T-293 patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 169, 170 punktais, atsižvelgdama į savivaldybės mero 2015-06-11 teikimą Nr. VD-959 (3.9), Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti Alytaus miesto daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo 2013–2020 m. programos įgyvendinimo priežiūros komisiją savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui:

Rasa Bazarauskienė, Būsto energijos taupymo agentūros Projektų įgyvendinimo skyriaus Alytaus regiono specialistė;

Vanda Buinauskienė, DNSB Vilties g. 38, Alytuje, pirmininkė;

Adrijana Grigūnienė, Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos Alytaus miesto savivaldybės taryboje deleguota narė;

Marius Grišmanauskas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys;

Rokas Vaitiekus, UAB „Alytaus būstas“ direktorius;

Pranas Jaciunskas, Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos Alytaus miesto savivaldybės taryboje deleguotas narys;

Saulius Janulevičius, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys;

Stasė Mikelionienė, UAB „Alytaus butų ūkis“ direktorė;

Romualdas Paulauskas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas;  

Arvydas Povilaitis, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas;

Deividas Matulevičius, UAB „Dzūkijos būstas“ direktorius.

2015 m. spalio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-291 redakcija

2016 m. gruodžio 22 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-347 redakcija

2017 m. lapkričio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-367 redakcija

 

                      2. Skirti Alytaus miesto daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo 2013–2020 m. programos įgyvendinimo priežiūros komisijos pirmininku Marių Grišmanauską.

                      3. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimą  Nr. T-17 „Dėl Alytaus miesto daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo 2013–2020 m. programos  įgyvendinimo priežiūros komisijos sudarymo“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

______________

 

 

 

 

 

 

Į pradžią