Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-132 2015-05-14
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCINĖS KOMISIJOS SUDARYMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCINĖS

KOMISIJOS SUDARYMO

 

 2015 m. gegužės 14 d.   Nr. T-132

Alytus

 

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio
4, 5 dalimis, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T-293 patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 170 punktu, 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T-246 patvirtintais Alytaus miesto savivaldybės antikorupcinės komisijos veiklos nuostatais, atsižvelgdama į
Alytaus miesto savivaldybės mero 2015-05-13 teikimą Nr. VD-712, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:          

1.      Neteko galios.

                      2015 m. rugpjūčio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-225 redakcija

 

2.      Neteko galios.

2015 m. rugpjūčio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-225 redakcija

 

                      3. Pripažinti netekusiais galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos:

3.1. 2011 m. balandžio 21 d. sprendimą Nr. T-100 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės antikorupcinės komisijos sudarymo“;

3.2. 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimą Nr. T-175 „Dėl 2011-04-21 Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-100 ,,Dėl Alytaus miesto savivaldybės antikorupcinės komisijos sudarymo“ 1 punkto dalinio pakeitimo“.   

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

______________

 

Į pradžią