Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-126 2015-04-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO

                     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-12-27 sprendimu Nr. T-293 patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 169, 170 punktais, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės mero 2015-04-30 teikimą Nr. DV-636, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                      1. Sudaryti 5 narių Alytaus miesto savivaldybės tarybos Balsų skaičiavimo komisiją miesto savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui:

                      Kęstutis Ąžuolas, miesto savivaldybės tarybos narys,

Nerijus Cesiulis, miesto savivaldybės tarybos narys,

                      Saulius Janulevičius, miesto savivaldybės tarybos narys,

                      Nerijus Jauneika, miesto savivaldybės tarybos narys,

                      Vytas Jazepčikas, miesto savivaldybės tarybos narys.  

                      2. Skirti Nerijų Jauneiką komisijos pirmininku.

                      3. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 21 d. sprendimą Nr. T-93 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos Balsų skaičiavimo komisijos sudarymo“

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius            

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią