Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-117 2015-04-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJĄ

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJĄ  

 

 2015 m. balandžio 30 d.   Nr. T-117 

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos pagrindinių nuostatų 6 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Lietuvos savivaldybių asociacijos įstatų 4.3 ir 4.4 punktus, 2015-04-07 raštą Nr. (2)-SD-215 „Dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimo delegatų“,  Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Deleguoti į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių suvažiavimą Alytaus miesto savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui šiuos savivaldybės tarybos narius:

Vytautą Grigaravičių, miesto savivaldybės merą;

Nerijų Cesiulį, miesto savivaldybės tarybos narį, Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos atstovą;

Gintarę Rimkutę-Merčaitienę, miesto savivaldybės tarybos narę, visuomeninio rinkimų komiteto „Alytaus piliečiai“ atstovę;

Tautvydą Tamulevičių, miesto savivaldybės mero pavaduotoją, visuomeninio rinkimų komiteto „Alytaus piliečiai“ atstovą.

2016 m. balandžio 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-105 redakcija

 

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-04-21 sprendimo Nr. T-104 „Dėl atstovų delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociaciją“ 1 punktą su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius            

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią