Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-218 2015-03-18
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-05-15 ĮSAKYMO NR. DV-278 IR 2014-03-31 ĮSAKYMO NR. DV-202 PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-05-15 ĮSAKYMO NR. DV-278 IR 2014-03-31 ĮSAKYMO NR. DV-202  PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

2015 m. kovo 18 d.  Nr.  DV-218    

Alytus

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

p r i p a ž į s t u netekusiais galios Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus:

1. 2013-05-15 įsakymą Nr. DV-278 „Dėl informacijos apie savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą ir savivaldybės patikėjimo teise valdomą valstybės turtą pateikimo tvarkos“;

2. 2014-03-31 įsakymą Nr. DV-202 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-05-15 įsakymo Nr. DV-278Dėl informacijos apie savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą ir savivaldybės patikėjimo teise valdomą valstybės turtą pateikimo tvarkos“ 2, 4 ir 7 punktų pakeitimo“.

                     

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Kęstutis Ąžuolas            

______________

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią