Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-4 2015-02-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

SPRENDIMAS

DĖL KOMISIJOS  SUDARYMO  

 

2015 m. vasario 26 d.   Nr.T-4

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 30 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-06-25 nutarimu Nr. 977 patvirtintų Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklių 5 punktu ir atsižvelgdama į Kontrolės komiteto 2015-02-05 protokolu Nr. TK-1 pateiktą siūlymą, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus A. Juškausko galimo tarnybinio nusižengimo tyrimo komisiją:

pirmininkė – Nijolė Makštutienė, Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja;

nariai:

Edmundas Čečėta, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys;

Dobilas Kurtinaitis, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys;

Rima Mitkienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė;

Marius Jasaitis, Teisės skyriaus vedėjas;

Giedrius Šimas, Vidaus administravimo skyriaus vedėjas;

Renata Vaičiukynaitė, Tarybos sekretoriato vadovė.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią