Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-3 2015-02-19
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO

                                                                                                                                                                    

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA   

 

 

 SPRENDIMAS   

 DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO  

 

 2015 m. vasario 19 d.  Nr. T-3 

Alytus

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 2015 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2015 m. sausio 15 d. raštą Nr. (2.51-04)-6K-1500371 „Dėl naujo tarybos įgaliojimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Alytaus miesto savivaldybės 2011 m. gruodžio 13 d. paskolos sutarties Nr. 2S-8 papildomus susitarimus.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas    

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią