Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-337 2014-12-22
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO  

 

 2014 m. gruodžio 22 d.   Nr. T-337 

Alytus

 

 

                      Neteko galios 2016 11 24 Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-331 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-337 "Dėl neformaliojo vaikų švietimo mokinio krepšelio lėšų paskirstymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios“.

______________

                                            

Į pradžią