Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Nėra Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-304 2014-11-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO, FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO, FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 2014 m. lapkričio 27 d.   Nr. T-304

Alytus

 

Pakeistas pavadinimas:

2016 m. sausio 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-32 redakcija

 

                      Neteko galios 2017 06 29 Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-245 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-304 "Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo finansavimo tvarkos aprašo tvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios“.

______________

 

Į pradžią