Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-280 2014-10-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-03-31 SPRENDIMU NR. T-81 PATVIRTINTO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO 7.1.2 PAPUNKČIO PAKEITIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-03-31 SPRENDIMU NR. T-81 PATVIRTINTO

SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO 7.1.2 PAPUNKČIO PAKEITIMO

 

 2014 m. spalio 30 d.   Nr.T-280

Alytus

 

 

        Neteko galios 2019 01 30 Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią