Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-266 2014-10-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

  DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

 2014 m. spalio 30 d.   Nr. T-266

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-12-27 sprendimu Nr. T-293 patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 170 punktu ir atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės mero 2014-10-22 teikimą Nr. VD-1523 (6.39), Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.      Neteko galios.

2015 m. liepos 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-199 redakcija

 

2.      Neteko galios.

2015 m. liepos 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-199 redakcija

 

3. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-09-26 sprendimo Nr. T-225 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės turto privatizavimo komisijos sudarymo“ 1 ir 2 punktus.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 

 

Į pradžią