Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-256 2014-10-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ (GRĄŽINTŲ UŽ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMĄ) PERVEDIMO Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

                      Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių iš Alytaus miesto savivaldybės bendrojo finansavimo lėšų (grąžintų už Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimą) pervesti 774,6 tūkst. Lt į savivaldybės biudžetą susidariusiems įsiskolinimams dengti.

   

 

     

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

            

Į pradžią