Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-253 2014-10-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VIDUTINIŲ KURO KAINŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR KARŠTAM VANDENIUI PARUOŠTI TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL VIDUTINIŲ KURO KAINŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR KARŠTAM VANDENIUI PARUOŠTI TVIRTINIMO

 

 2014 m. spalio 30 d.   Nr. T-253

Alytus

 


                       Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi,
Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, 32 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos piniginės
socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi,  Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.      Neteko galios.

2015 m. spalio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-305 redakcija

 

                      2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T-257 „Dėl vidutinių kuro kainų būstui šildyti ir karštam vandeniui paruošti patvirtinimo“ 1 punktą.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas            

______________

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       PATVIRTINTA

                                                                                       Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                       2014 m. spalio 30 d.

                                                                                       sprendimu Nr. T-253

 

 

VIDUTINĖS KURO KAINOS BŪSTUI ŠILDYTI

IR KARŠTAM VANDENIUI PARUOŠTI

 

 

Neteko galios.

                      2015 m. spalio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-305 redakcija

___________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią