Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-252 2014-10-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Negalioja 1 p.

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ IR JŲ KAINŲ TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ IR JŲ KAINŲ TVIRTINIMO

 

 2014 m. spalio 30 d.   Nr. T-252

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, 32 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T-72 patvirtintų Viešosios įstaigos Alytaus kultūros ir komunikacijos centro įstatų 39.3 punktą, Alytaus miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1.      Neteko galios.

2015 m. kovo 26 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-58 redakcija

 

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 6 d. sprendimo Nr. T-53 „VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro teikiamų mokamų paslaugų kainų tvirtinimo“ 1 punktą.

2.2. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-132 „Dėl Viešosios įstaigos Alytaus kultūros ir komunikacijos centro teikiamų mokamų paslaugų kainų tvirtinimo“ 1 punktą.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      PATVIRTINTA

                                                                                      Alytaus miesto  savivaldybės tarybos

                                                                                      2014 m. spalio 30 d.

                                                                                       sprendimu Nr. T-252

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

 

 

 Neteko galios.

2015 m. kovo 26 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-58 redakcija


                                        PATVIRTINTA

                                                                                      Alytaus miesto  savivaldybės tarybos

                                                                                      2014 m. _______________________ d.

                                                                                      sprendimu Nr. _____

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ SĄRAŠAS

 

Neteko galios.

2015 m. kovo 26 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-58 redakcija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią