Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-245 2014-10-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO PATALPŲ NUOMOS PASLAUGŲ ĮKAINIŲ TVIRTINIMO

                     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, 32 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 719 patvirtintu Prekių ir paslaugų kainų nurodymo litais ir eurais, taip pat šiam nurodymui ir perskaičiavimui  keliamų reikalavimų laikymosi priežiūros tvarkos aprašo 4 punktu ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T-188 patvirtintų Alytaus jaunimo centro įstatų 39.3 papunkčiu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

    1. Patvirtinti Alytaus jaunimo centro patalpų paslaugų įkainius:

1.1. darbo dienomis:

1.1.1. konferencijų salės 1 val. paslaugos nuomos kaina – 24,00 Eur;

1.1.2. didžiosios salės (susirinkimams) 1 val. paslaugos nuomos kaina – 33,00 Eur;

1.1.3. didžiosios salės (renginiams) 1 val. paslaugos nuomos kaina – 49,00 Eur;

1.1.4. fojė 1 val. paslaugos nuomos kaina – 22,00 Eur;

1.2. poilsio ir švenčių dienomis:

1.2.1. konferencijų salės 1 val. paslaugos nuomos kaina – 33,00 Eur;

1.2.2. didžiosios salės (susirinkimams) 1 val. paslaugos nuomos kaina – 42,00 Eur;

1.2.3. didžiosios salės (renginiams) 1 val. paslaugos nuomos kaina – 64,00 Eur;

                     1.2.4. fojė 1 val. paslaugos nuomos kaina – 31,00 Eur.

                     2017 m. kovo 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-116 redakcija

 

                     2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-04-24 sprendimo Nr. T-111 „Dėl Alytaus jaunimo centro  patalpų nuomos paslaugų įkainių tvirtinimo“ 1 punktą nuo 2015 m. sausio 1 d.  

                     3. Nustatyti, kad šio sprendimo žvaigždute (*) pažymėti įkainiai taikomi nuo 2015 m. sausio 1 d.

                    

                      

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas            

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią