Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-196 2013-08-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ (DUOMENYS NESKELBTINI) ALYTUJE, NUOSAVYBĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS IR KOMPENSACIJŲ IŠMOKĖJIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ (DUOMENYS NESKELBTINI) ALYTUJE, NUOSAVYBĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS IR KOMPENSACIJŲ IŠMOKĖJIMO

 

 2013 m. rugpjūčio 29 d.  Nr. T-196

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.100 str. (Žin., 2000, Nr. 74-2262), atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės valdybos 1991-02-27 potvarkiu Nr. 64-v „Dėl miesto centro detalaus išplanavimo korektūros“ ir 1991-07-10 potvarkiu Nr. 291-v „Dėl Žaliosios gatvės statybos“ patvirtintus griautinų gyvenamųjų namų sąrašus, į 2013-07-02 įvykusias derybas dėl griautinų namų ir kompensacijų už juos bei griautinų namų, esančių  (duomenys neskelbtini), Alytuje,  savininkų A. B., D. S., J. A. D. ir S. U. raštiškus sutikimus, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.     Paimti visuomenės poreikiams, kaip trukdančius įgyvendinti Apleistos teritorijos Žaliojoje gatvėje sutvarkymo, pašalinant krūmus ir šiukšles, kanalizuojant griovį ir rekonstruojant gatvės paviršių projektą, šiuos nekilnojamuosius daiktus:

1.1. (duomenys neskelbtini), Alytuje, gyvenamąjį namą (unikalus Nr. 1192-0001-7012), ūkinius pastatus (unikalus Nr. 1192-0001-7023; Nr. 1192-0001-7024) ir kiemo statinius (unikalus Nr. 1192-0001-7045);

1.2. (duomenys neskelbtini), Alytuje, gyvenamąjį namą (unikalus Nr. 1192-9001-1015), ūkinį pastatą (unikalus Nr. 1192-9001-1026) ir kiemo statinius (unikalus Nr. 1192-9001-1037);

1.3. (duomenys neskelbtini), Alytuje, gyvenamąjį namą (unikalus Nr. 1192-4001-5014), kitus statiniius (unikalus Nr. 1192-4001-5070);

1.4. (duomenys neskelbtini), Alytuje, gyvenamąjį namą (unikalus Nr. 1192-1000-2012) ūkinį pastatą (unikalus Nr. 1192-1000-2023), kiemo rūsį (unikalus Nr. 1192-1000-2034) ir kitus kiemo statinius (unikalus Nr. 1192-1000-2045).

2. Išmokėti 1 punkte išvardyto turto savininkams pinigines kompensacijas iš savivaldybės biudžeto lėšų:

2.1. A. B.  –  42 500 (keturiasdešimt du tūkstančius penkis šimtus) litų už nekilnojamuosius daiktus (duomenys neskelbtini), Alytuje;

2.2. D. S. – 43 000 (keturiasdešimt tris tūkstančius) litų už nekilnojamuosius daiktus (duomenys neskelbtini), Alytuje;

2.3. J. A. D. – 35 000 (trisdešimt penkis tūkstančius) litų už nekilnojamuosius daiktus (duomenys neskelbtini), Alytuje;

2.4. S. U. – 43 000 (keturiasdešimt tris tūkstančius) litų už nekilnojamuosius daiktus (duomenys neskelbtini), Alytuje.

3. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių organizuoti šių statinių nugriovimo ir teritorijos sutvarkymo darbus.

4. Įpareigoti A. B., D. S., J. A. D. ir S. U. per 10 dienų, nuo pranešimo gavimo apie nugriautus statinius, išregistruoti iš Nekilnojamojo turto registro.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

Į pradžią