Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-181 2014-06-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ (GRĄŽINTŲ UŽ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMĄ) PERVEDIMO Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

                      Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių iš Alytaus miesto savivaldybės bendrojo finansavimo lėšų (grąžintų už Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimą) pervesti 1.398,2 tūkst. Lt  į savivaldybės biudžetą susidariusiems įsiskolinimams dengti.

                       

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas            

______________

 

 

 

 

Į pradžią