Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-176 2014-06-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖLALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-02-28 SPRENDIMO <br> NR. T-17 „DĖL ALYTAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO 2013–2020 M. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO“ DALINIO PAKEITIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖLALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-02-28 SPRENDIMO
NR. T-17 „DĖL ALYTAUS MIESTO daugiabučių namų ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO 2013–2020 m. PROGRAMOS įgyvendinimo priežiūros komisijos sudarymo“ DALINIO PAKEITIMO

 

 2014 m. birželio 26 d.   Nr. T-176

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 5 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimu Nr. T-17 „Dėl Alytaus miesto daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo 2013–2020 m. programos įgyvendinimo priežiūros komisijos sudarymo“ sudarytos komisijos sudėtį:

1. vietoje „Donaldas Kubilius, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas“ įrašyti „Jonas Baliukonis, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas“;

2. po žodžių „Romualdas Paulauskas“ vietoje žodžių „Alytaus miesto savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas“ įrašyti žodžius „Alytaus miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas“.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 

Į pradžią