Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-173 2014-06-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS ENERGETINIO ŪKIO MODERNIZAVIMO, PANAUDOJANT UAB "LITESKO" ATSINAUJINANČIOS ENERGIJOS ŠALTINIUS, PROJEKTO ĮGYVENDINIMUI

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL PRITARIMO ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS ENERGETINIO ŪKIO MODERNIZAVIMO, PANAUDOJANT UAB „LITESKO“ ATSINAUJINANČIOS ENERGIJOS ŠALTINIUS, PROJEKTO ĮGYVENDINIMUI

 

 2014 m. birželio 26 d.   Nr. T-173 

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti UAB „Litesko“ pateiktam pasiūlymui dėl VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės šilumos ūkio modernizavimo, panaudojant atsinaujinančios energijos šaltinius, įrengiant saulės kolektorius karšto vandens gamybai.

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas            

______________

 

 

 

Į pradžią