Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-171 2014-06-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO MENO TARYBĄ

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO MENO TARYBĄ          

 

 2014 m. birželio 26 d.   Nr. T-171

Alytus

 

                       Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-04-24 sprendimu Nr. T-123 patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro nuostatų 23 punktu, atsižvelgdama į Alytaus miesto mero 2014-06-11 siūlymą Nr. VD-796(6.39.), Alytaus miesto teatro direktorės 2014-06-04 raštą Nr. SD-70,  Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.      Neteko galios.

2015 m. liepos 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-206 redakcija

 

                      2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-05-26 sprendimo  Nr. T-160 ,,Dėl atstovo delegavimo į Alytaus miesto teatro meno tarybą“  1 punktą.

 

                     

                     

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 

Į pradžią