Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-415 2014-06-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO IR ŠIUO METU ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO IR ŠIUO METU ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI 

 

2014 m.  birželio 26 d.   Nr.   DV-415

Alytus

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-10-19 nutarimu Nr. 1250 patvirtinto Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo 4, 6 ir 11.2.3 punktais, atsižvelgdamas į viešosios įstaigos Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos  2014-05-22 raštus Nr. IDS-217 ir Nr. ISD-216 ir Savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti komisijos siūlymą  (2014-06-17 aktas Nr. A4-15):

1. P r i p a ž į s t u netinkamu (negalimu) naudoti fiziškai ir funkciškai (technologiškai) nusidėvėjusį valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu savivaldybės patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą, kurio likutinė vertė 0,00 Lt ir trumpalaikį materialųjį turtą, kurio likutinė vertė  0,00 Lt, pagal priedą.

2. Į p a r e i g o j u Alytaus miesto savivaldybės administracijos:

2.1. Turto valdymo ir verslo skyrių kreiptis į valstybės įstaigas, perdavusias turtą, sutikimo dėl 1 punkte pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti valstybės turto nurašymo;

2.2. Turto valdymo ir verslo skyrių (gavus sutikimą) parengti tarybos sprendimo projektą dėl 1 punkte nurodyto turto nurašymo ir likvidavimo.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                               Kęstutis Ąžuolas

______________

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2014 m.  birželio 26 d.

įsakymo Nr. DV-415

priedas

 

VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO IR ŠIUO METU ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO TURTO, PRIPAŽĮSTAMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI,

SĄRAŠAS

 

(Turtu pagal panaudos sutartį naudojosi VšĮ Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija)

 

1. Ilgalaikis nematerialusis turtas (Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005-10-27 sprendimas Nr. T-199)

 

Turto pavadinimas

Gavimo metai

Inventorinis Nr.

Kiekis, vnt.

Pradinė vertė, Lt

Likutinė vertė, Lt.

1.

PĮ MKP anglų-lietuvių, lietuvių-anglų kalbų žodynas „Alkon“ CD

2007

01900190

1

73,00

0,00

 

2. Ilgalaikis materialusis turtas (Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-12-09 sprendimas Nr. T-227)

 

Turto pavadinimas

Gavimo metai

Inventorinis Nr.

Kiekis, vnt.

Pradinė vertė, Lt

Likutinė vertė, Lt

1.

Interaktyvioji lenta su mokomosiomis programomis „72“ „Clever board1“, Mimio2.74“,LYNKX3 programine įranga

2007

01390780

1

3301,64

0,00

2.

Nešiojamasis kompiuteris „Vector NK01“

2007

01390790

1

3105,76

0,00

3.

Kompiuteris „Vector SK-AK01/02“

2007

01390970

1

1800,81

0,00

4.

Kompiuteris „Vector SK-AK01/02“

2007

01390980

1

1800,81

0,00

5.

Kompiuteris „Vector SK-AK01/02“

2007

01390990

1

1800,81

0,00

6.

Kompiuteris „Vector SK-AK01/02“

2007

01391040

1

4691,42

0,00

7.

Spausdintuvas „Brother HL-1250“

2007

01391050

1

1060,82

0,00

 

3. Trumpalaikis materialusis turtas (Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-12-09 sprendimas Nr. T-227)

 

Turto pavadinimas

Gavimo metai

Kiekis, vnt.

Pradinė vertė, Lt

Likutinė vertė, Lt

1.

Monitorius „Vector 17“

2007

1

665,52

0,00

2.

Monitorius „Vector 17“

2007

1

665,52

0,00

3.

Monitorius „Vector 17“

2007

1

665,52

0,00

4.

Monitorius „Vector 17“

2007

1

665,52

0,00

5.

Skaitytuvas „Cano Ssan D646U“

2007

1

310,78

0,00

6.

Tinklo koncentratorius „Planet“

2007

1

341,92

0,00

 

 

________________________

Į pradžią