Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-152 2014-05-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pakeistas

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL KANDIDATŲ Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS PREMIJĄ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL KANDIDATŲ Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS PREMIJĄ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO   

 

 2014 m. gegužės 29 d.   Nr. T-152

Alytus

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-04-26 sprendimu Nr. T-106 patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės kultūros premijų skyrimo nuostatų 13 punktą, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto 2014-05-20 siūlymą deleguoti ir Alytaus kultūros ir meno tarybos 2014-05-15 raštą,  Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti Kandidatų į Alytaus miesto savivaldybės kultūros premiją atrankos komisiją:

Nerijus Abromaitis, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausiasis specialistas,

Daina Čečkauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė,

Vilmantas Dunderis, Alytaus kultūros bendruomenės atstovas,

Linas Jakštonis, Alytaus kultūros bendruomenės atstovas,

Povilas Labukas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto narys,

Nijolė Makštutienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto narė,

Inesa Pilvelytė, Alytaus kultūros bendruomenės atstovė.

                      2015 m. gegužės 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-162 redakcija

                             2016 m. balandžio 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-119 redakcija

                      2017 m. gegužės 25 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-213 redakcija

2018 m. balandžio 25 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-137 redakcija

 

                      2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-05-31 sprendimo Nr. T-135 ,,Dėl kandidatų į Alytaus miesto savivaldybės kultūros premiją atrankos komisijos tvirtinimo“ 1 punktą.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas            

______________

 

 

 

Į pradžią