Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-134 2014-04-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Negalioja 1 ir 3 p.

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VIENKARTINIO KELEIVIŲ VEŽIMO VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

 DĖL VIENKARTINIO KELEIVIŲ VEŽIMO VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ

 

2014 m. balandžio 24 d. Nr. T-134

Alytus

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.      Neteko galios.

2014 m. spalio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-262 redakcija

 

          2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-08-29 sprendimą Nr. T-182 „Dėl vienkartinio keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais tarifo nustatymo“ .

          3. Neteko galios.

          2014 m. spalio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-262 redakcija

          

          Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.                

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 

                                                                                                     

Į pradžią