Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. T-124 2014-04-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
Sprendimo 2 priedas-veiklos ataskaita-DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ALYTAUS TELEKINO 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR VEIKLOS ATASKAITOS

SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ALYTAUS TELEKINO

2013 METŲ DIREKTORIAUS IR ĮMONĖS VEIKLOS ATASKAITA

 

                   SĮ Alytaus telekinas įregistruota 1993 m. liepos 29 d. Įmonės steigėjas – Alytaus miesto taryba. Pagrindinė veikla: kino filmų demonstravimas. 

 

                   Įmonės tikslas.

Teikti viešąsias paslaugas demonstruojant kino filmus „Dainavos“ kino teatre ir vykdyti kitą komercinę veiklą, siekiant tenkinti viešuosius interesus.

 

                   Uždaviniai.

Kokybiškas įvairaus žanro kino filmų rodymas.

Skatinti ir auginti jauną žiūrovą šioje kino kaip kultūros dalyje.

 

                   Įgyvendinimo priemonės ir rezultatai.

Per 2013 ataskaitinius metus įmonės darbuotojų skaičius nepakito. Įmonėje dirba 7 darbuotojai. Vidutinis darbo užmokestis – 1392 Lt. 2013 metais įmonė dirbo pelningai. Grynasis įmonės pelnas – 60981 Lt. Įmonės nuosavam kapitalui turėjo įtakos grynasis ataskaitinių metų pelnas. 2013 m. gruodžio 31 d. nuosavas kapitalas yra 202420 Lt. Veiklos sąnaudos 253603 Lt,  praėjusiais finansiniais metais 162248 Lt. Per 2013 metus sumokėta 41064 Lt PVM. Padidėjo bendros pardavimo pajamos 561550 Lt, lyginant su praėjusiais finansiniais metais 377653 Lt. Vidutinė bilieto kaina į kino seansus  – 11,8 Lt (2012 m. – 11,3 Lt).  

 

Žiūrovai ir pajamos uždirbtos iš pagrindinės veiklos

 

 

                   Praėjusiais metais “Dainavos” kino teatre parodyta 1309 seansai įvairaus žanro filmų. Didžiausios pajamos ir aukščiausias lankomumas buvo pasiektas iš lietuviškų filmų ir filmų, skirtų visai šeimai dubliuotų lietuviškai. Kiekvieną mėnesį vyko Cosmo Vip premjeros, kurios, kaip ir didžiuosiuose miestuose, tapo populiarios ir mūsų mieste.

                   Nuo 2012 m. gegužės 4 dienos „Dainavos“ kino teatras dirba su skaitmenine kino rodymo įranga. Alytuje, kaip ir didžiuosiuose Lietuvos miestuose, skaitmeninio formato filmai rodomi premjerų datomis. Dėl to ir pagerėjus demonstravimo kokybei į kino teatrą „Dainava“ apsilanko vis daugiau žiūrovų.

 

Žemiau pateikiama 5 metų žiūrovų lankomumo lentelė:

 

(2009-2013) „Dainavos“ kino lankomumas

 

 

                   2013 metais pasiektas rekordinis lankomumo rodiklis 0,9 – beveik kiekvienas Alytaus miesto gyventojas kartą per metus apsilankė „Dainavos“ kino teatre.

                  

2013 metų pelningiausi filmai:

1. „Valentinas vienas“ (Lietuva) – 6167 žiūrovai, 71866 Lt pajamų (su PVM);

2. „Moterys meluoja geriau. Kristina“ (Lietuva) – 4011 žiūrovų, 49408 Lt pajamų (su PVM)

3. „Kaip pavogti žmoną“ (Lietuva)  – 2898 žiūrovai, 36565 Lt pajamų (su PVM) – šio filmo rodymas persikėlė į 2014 metus.

 

                   Praėjusiais metais taip pat daug dėmesio buvo skirta reklamai švietimo įstaigose. Detalesnė informacija buvo pateikiama  apie istorinius, auklėjamuosius, animacinius filmus. Siekiant skatinti didesnį jaunimo susidomėjimą kinu, studentams ir moksleiviams, pateikusiems pažymėjimą, ir organizuotoms grupėms, buvo taikomos nuolaidos. Vasarą buvo rodomi užsakomieji seansai moksleivių stovykloms.

                   2013 metais buvo aktyviai dirbama su kino filmų anonsavimo reklama. Sukurta nauja „Dainavos“ kino teatro internetinė svetainė: www.kinasdainava.lt

 

 

 

 

Videotekos pajamos

 

                       

  

 

                   Platinimo kompanijų tinkleliuose atsiranda vis daugiau naujų filmų. Vienoje kino teatro salėje nėra galimybės parodyti visų Lietuvoje platinamų filmų. Atsiranda būtinybė antrosios salės įrengimui, kurioje būtų galima tęsti rodymą filmų, kurių žiūrovų skaičius per kelias savaites nemažėja, o didžioji salė būtų papildyta vis naujomis premjeromis. Taip pat nėra galimybės parodyti mažesnio biudžeto vertingų europietiškų filmų. Videotekos patalpose (antrame aukšte) yra galimybė įrengti antrąją mažąją peržiūrų salę su skaitmenine kino rodymo įranga – reikalingos investicijos.

 

 

 

 

 

Bendros pardavimų pajamos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savikaina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiklos sąnaudos

                  

 

                  

 

 

 

                  

Direktorius                                                                                                                   Kęstutis Repečka

Į pradžią