Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-124 2014-04-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ALYTAUS TELEKINO 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR VEIKLOS ATASKAITOS

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ALYTAUS TELEKINO 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR VEIKLOS ATASKAITOS  

 

 2014 m. balandžio 24 d.   Nr. T-124

Alytus

 

   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 6 punktu ir 11 straipsnio 6 dalies 4 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a :

                      1. Tvirtinti savivaldybės įmonės Alytaus telekino 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

                      2. Pritarti savivaldybės įmonės Alytaus telekino 2013 metų direktoriaus ir įmonės veiklos ataskaitai (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas            

______________

 

 

                     

Dokumento priedai:
T-124 - Sprendimo 2 priedas-veiklos ataskaita-DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ALYTAUS TELEKINO 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR VEIKLOS ATASKAITOS
T-124 - Sprendimo 1 priedas-DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ALYTAUS TELEKINO 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR VEIKLOS ATASKAITOS
Į pradžią