Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-108 2014-04-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2012–2015 METŲ BENDROJO PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS IR KOREGAVIMO PARENGIMO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ TINKLO OPTIMIZAVIMO PASIŪLYMŲ PATEIKIMO IKI 2020 METŲ KOMISIJOS SUDARYMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2012–2015 METŲ BENDROJO PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS IR KOREGAVIMO PARENGIMO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ TINKLO OPTIMIZAVIMO PASIŪLYMŲ PATEIKIMO IKI 2020 METŲ KOMISIJOS SUDARYMO

 

 2014 m. balandžio 24 d. Nr. T-108 

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4 dalimi ir 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-12-27 sprendimu Nr. T-293 patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos reglamento 169 ir 172 punktais, 2012-02-23 sprendimu Nr. T-34 patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrojo plano 10 dalimi,  Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-34 patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrojo plano ir jo priedų galimo koregavimo parengimo ir Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų tinklo optimizavimo iki 2020 metų pasiūlymų pateikimo komisiją:

pirmininkė – Nijolė Makštutienė, Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja;

pirmininko pavaduotojas – Arvydas Švirmickas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkas, Alytaus dailiųjų amatų mokyklos direktorius;

nariai:

Irena Andžiulytė, Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė“ direktorė;

Nerijus Cesiulis, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto pirmininkas;

Adelė Dimšienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė;

Kęstutis Miliauskas, Alytaus Jotvingių gimnazijos direktorius;

Rima Mitkienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Aplinkos ir plėtros komiteto pirmininkė;

Česlova Mocevičienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Valentina Ordo, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Alytaus miesto tarybos pirmininkė, Alytaus „Volungės“ pagrindinės mokyklos vyresnioji fizikos mokytoja;

Silvija Peštenienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininko pavaduotoja, Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Vilija Sušinskienė, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Alytaus miesto skyriaus pirmininkė, Alytaus Dzūkijos  pagrindinės mokyklos direktorė;

Aira Visockaitė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja;

Alytaus miesto švietimo tarybos pirmininkas;

Alytaus miesto mokinių tarybos pirmininkas;

Alytaus miesto mokinių tėvų tarybos pirmininkas;

Alytaus miesto mokytojų tarybos pirmininkas.

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-152 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2005–2012 metų bendrojo plano įgyvendinimo stebėsenos ir koregavimo parengimo komisijos sudarymo“ 1 punktą.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 

 

Į pradžią