Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-27 2014-02-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

 DĖL VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

2014 m. vasario 27 d. Nr. T-27

Alytus

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 22-1 straipsnio 4 dalimi, Vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-06-17 nutarimu Nr. 909 „Dėl valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų vertinimo taisyklių bei valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo kriterijų“ patvirtintų Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo taisyklių 3 punktu, atsižvelgdama į Alytaus miesto    savivaldybės    mero    2014-02-05   teikimą,    Alytaus     miesto    savivaldybės    taryba  n u s p r e n d ž i a:

                      1. Sudaryti Savivaldybės kontrolieriaus, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo ir vidaus auditorių bei savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų vertinimo komisijos narių vertinimo komisiją:

pirmininkas – Algis Miškinis, Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius;

                      nariai:

Adomas Andrušaitis, Alytaus miesto savivaldybės administracijos profesinės sąjungos pirmininkas, Alytaus  miesto savivaldybės administracijos Sporto ir rekreacijos skyriaus vedėjas;

Ona Kavaliukienė, Finansų ministerijos Vidaus audito ir finansų kontrolės metodologijos departamento Vidaus audito analizės skyriaus vyriausioji specialistė;

                      Arūnas Markūnas, Savivaldybių kontrolierių asociacijos valdybos pirmininko pavaduotojas, Lazdijų rajono savivaldybės kontrolierius;

                      Algis Marcinkevičius, Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius;

Simas Salickas, Alytaus rajono savivaldybės tarybos sekretorius;

                      Aurimas Truncė, Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktorius;

                      Juozas Vaičiulis, Savivaldybių kontrolierių asociacijos prezidentas, Marijampolės savivaldybės kontrolierius.                     

2. Nustatyti, kad Vertinimo komisijos pirmininkui dėl svarbių priežasčių negalint dalyvauti Vertinimo komisijos darbe, komisijos narys Juozas Vaičiulis, Savivaldybių kontrolierių asociacijos prezidentas, Marijampolės savivaldybės kontrolierius, atliks vertinimo komisijos pirmininko funkcijas.

                      3. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 28 d. sprendimą Nr. T-311 „Dėl Vertinimo komisijos sudarymo“.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

Į pradžią