Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-919 2012-12-20
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO VEŽTI KELEIVIUS LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS TAKSI IŠDAVIMO

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO VEŽTI KELEIVIUS LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS TAKSI

IŠDAVIMO

 

2012 m. gruodžio 20 d. Nr. DV-919

Alytus

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu (Žin, 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290), Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso (Žin., 1996, Nr. 119-2772, 2002, Nr. 37-1342, 2011, Nr. 132-6276) 18 straipsnio 12 punktu ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 3-768 patvirtintomis Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklėmis (Žin., 2011, Nr. 155-7371),

                     i š d u o d u  leidimą vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi pagal priedą.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Kęstutis Ąžuolas    

______________

 

 

 


Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2012 m.  gruodžio 20 d.

įsakymo Nr. DV-919    

priedas

 

ĮMONIŲ, KURIOMS IŠDUODAMI LEIDIMAI VEŽTI KELEIVIUS

LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS TAKSI,

S Ą R A Š A S

 

 

 

 

Leidimo

Nr.

 

 

 

Įmonės pavadinimas

(fizinis asmuo)

 

Įmonės kodas (arba savininko vardas ir pavardė, jei vežėjas fizinis asmuo)

 

Įmonės adresas, tel. Nr.

 

Transporto priemonės markė, modelis

 

Transporto priemonės identifikavimo numeris

 

LT-55

Individuali įmonė „EIMASA“

Eimantas Krukonis,

įm. kodas 301794794

Topolių g. 7A, Alytus,

tel. 8 621 66 668

VW SHARAN

(duomenys neskelbtini)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________

 

Į pradžią