Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-217 2013-09-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS

DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO

 

 2013 m. rugsėjo 26 d. Nr. T-217

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 8 punktu (Žin., 1994, Nr. 55-1049, 2008, Nr. 113-4290) ir Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi (Žin., 1995, Nr. 107-617, 2004, Nr. 21-617, 2009, Nr. 159-7205), atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2013-07-16 teritorijų planavimo dokumentų patikrinimo aktus Nr. TP1-1812-(14.4), Alytaus miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Tvirtinti

1. Žemės sklypo ribų formavimo inžineriniams statiniams (dviračių ir pėsčiųjų takams) Nemuno upės pakrantėse detalųjį planą (pagrindiniai brėžiniai ir aiškinamieji raštai pridedami).

Šis sprendimas gali skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308, 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas            

______________

 

Į pradžią