Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-632 2013-09-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRAŠYMŲ ORGANIZUOTI RENGINIUS NAGRINĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRAŠYMŲ ORGANIZUOTI RENGINIUS NAGRINĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO 

 

2013 m. rugsėjo 26 d. Nr. DV-632

Alytus

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu (Žin., 1994, Nr. 55-1049, 2008, Nr. 113-4290), atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-31 įsakymu Nr. DV-942 patvirtintų Renginių organizavimo Alytaus mieste taisyklių 19 punktą,

1.      Neteko galios/

              2014 m. liepos 9 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-448 redakcija

 

 

2.      Neteko galios.

          2014 m. liepos 9 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-448 redakcija

 

3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-06-01 įsakymo Nr. DV-378 „Dėl Renginių organizavimo Alytaus mieste taisyklių ir Prašymų organizuoti renginius nagrinėjimo komisijos sudarymo“ 2, 3 punktus, 2013-07-24 įsakymą Nr. DV-476Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. DV-378 sudarytos Prašymų organizuoti renginius nagrinėjimo komisijos nario pakeitimo“.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Kęstutis Ąžuolas

______________

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

Į pradžią