Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-208 2013-08-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SLIDINĖJIMO TRASOS ĮRENGINIŲ NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL SLIDINĖJIMO TRASOS ĮRENGINIŲ NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU

 

 2013 m. rugpjūčio 29 d.   Nr. T-208

Alytus

 

                             Neteko galios 2014 12 22 Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-344 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto, pripažinto nereikalingu, pardavimo viešuose prekių aukcionuose“.

______________

 

Į pradžią